Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i za granicą


PETERSBURG I NOWOGRÓD WIELKI

W sierpniu 2015 roku gościliśmy w naszym SUTW przedstawicieli:
-19-20.08 Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Srebrny Wiek" w Petersburgu
-24.08 Nowogrodzkiej Regionalnej Organizacji Społecznej - Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" w Nowogrodzie Wielkim.
Podczas tych pierwszych wspólnych senioralnych spotkań rozmawialiśmy o współpracy i wzajemnych kontaktach. Spisane zostały Porozumienia.

W dniach 07.04-18.04.2016 r. nasze słuchaczki: Grażyna Andrzejewska i Agnieszka Przymuska odbyły podróż na zaproszenie obu tych organizacji.
W Nowogrodzie Wielkim odbyły się spotkania z mieszkańcami tego pięknego miasta. Nasze słuchaczki zapoznały się z historią miasta i życiem jego mieszkańców.
Podczas spotkania z Polonią widać było duże zainteresowanie naszym miastem i UTW. Dużo młodych ludzi swobodnie posługiwało się językiem polskim.
Spotkanie w oddziale Czerwonego Krzyża budziło podziw naszych słuchaczek z powodu ogromu pracy jaki wykonuje jego kierownictwo i wolontariusze.
Podczas spotkań wyrażano chęć przyjazdu z wizytą do Słupska.

W Petersburgu nasze słuchaczki powitały znane już ze spotkania w Słupsku w 2015 r.- Irina i Marina z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Domu Weteranów Sceny gdzie nocowały nasze koleżanki rolę gospodyni sprawowała znana aktorka Irina Tereszkowa.

Wszystkie spotkania nacechowane były wielką gościnnością i serdecznością. Realizować będziemy poszczególne punkty zawartych porozumień.


SĄ WAKACJE A MY ............

W dniu 24.08.2015 gościliśmy przedstawicielki Kulturalno - Oświatowego Stowarzyszenia POLONIA w Nowogrodzie Wielkim. Inicjatorem spotkania był mgr Bogdan Drozdowicz z Akademii Pomorskiej. Przedstawicielki Stowarzyszenia zapoznały nas z działalnością Stowarzyszenia POLONIA. Z zainteresowaniem wysłuchały naszych relacji z działalności Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Było wiele pytań. Bardzo dobrze w języku polskim porozumiewaliśmy się z jedną z przedstawicielek - p. Allą Prokofiewą. Wywiązała się ożywiona dyskusja w wyniku której przygotowano projekt porozumienia o wspołpracy pomiędzy stowarzyszeniami. Projekt przygotowany w jezyku polskim zostanie przetłumaczony na język rosyjski i podpisany przez obie strony.
NOWY KONTAKT SUTW Z POLONIĄ ROSYJSKĄ

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku zawarł w dniu 24.08.2015 r. porozumienie z przedstawicielkami Nowgorodzkiej Regionalnej Organizacji Społecznej-Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" w Wielkim Novgorodzie w Rosji. W/w porozumienie stanowi ważne wydarzenie w działalności naszego uniwersytetu ponieważ dotyczy rozpoczęcia współpracy z pierwszą polonijną grupą polskiego pochodzenia w Rosji.
Wielki Novgorod położony jest pomiędzy Skt Petersburgiem a Moskwą. Posiada bogate tradycje kulturowe i społeczne. Porozumienie stwarza możliwość wymiany w różnych dziedzinach pomiędzy naszymi seniorskimi grupami.Będziemy mogli wymieniać się więdzą o regionach, w których żyjemy.Szczególnie ważne dla nas jest to, że grupa polonijna w Wielkim Novgorodzie jast bardzo zainteresowana współpracą z nami. Już pierwsze spotkanie jest dowodem szybko nawiązanej więzi i bardzo serdecznej serdecznej atmosfery spotkania. Mamy nadzieję, że polska gościnność ułatwi nam dalsze kontakty i wzajemną wymienę w zakresie kulturalnym, społecznym a także turystycznym.
Nasze ciasta domowego wypieku bardzo smakowały gościom, panie zabrały z sobą nasze przepisy na ich wykonanie.STUDENCKIE SPOTKANIE

W dniu 22.04.2015 w sali Senatu Akademii Pomorskiej uczestniczyliśmy w spotkaniu studyjnym studentów Ukrainy, Rosji, Mołdawi i Białorusi oraz studentów ukraińskich studiujacych w Akademii Pomorskiej w ramach programu Erasmus. Przedstawiliśmy, przeplatajac slajdami, naszą działalność. Studenci po raz pierwszy spotkali się z zagadnieniem uniwersytetów trzeciego wieku, zadawali dużo pytań i zastanawiali się czy w ich miastach działają podobne instytucje.
UKRAINA

W dniu 11 05.2015 po wykładzie studenci ukraińscy studiujacy w Akademii Pomorskiej przedstawili spektakl słowno -muzyczny.Był to występ charytatywny na rzecz walczacej Ukrainy.Za zebrane pieniądze zostaną kupione medykamenty i środki opatrunkowe,które zostaną przekazane na Ukrainę.
NOWY KONTAKT Z UNIWERSYTETEM TRZECIEGO WIEKU "SREBRNY WIEK" W PETERSBURGU.

W dniach 19-20 sierpnia 2014 roku odbyło się w Słupsku spotkanie 2 przedstawicielek Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Srebrny Wiek" z Petersburga z zarządem naszego SUTW.
UTW "Srebrny Wiek"/międzyregionalne centrum/ istnieje 6 lat i swoim działaniem obejmuje cały obwód. Liczy 500 członków. /Pierwszy UTW w Rosji powstał w Moskwie w 2004r/ .
Przy UTW działa centrum szkoleniowe oraz centrum wolontariatu obejmujący pieczę nad 200 wolontariuszami. Nauka realizowana jest poprzez wykłady z różnych dziedzin min. wiedza ekonomiczna, komputeryzacja, psychologia, zdrowe żywienie. Organizowane są spotkania literacko-muzyczne.
Przedstawicielki "Srebrnego Wieku" zostały zapoznane z działalnością naszego Uniwersytetu oraz działalnością poszczególnych sekcji. Bardzo interesujące dla gości były odwiedziny w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Domu Dziennego Pobytu, obrazujące działania naszych wolontariuszy w tych placówkach.
Przedstawicielki były zachwycone Słupskiem, Ratuszem oraz wystawą obrazów Witkacego w Muzeum. Odwiedziliśmy również Centrum Kultury Rosyjskiej.
W biurze SUTW podpisaliśmy Porozumienie /w obu językach/ nakreślające ramowy zakres współpracy.
Uzgodniono iż poszukiwać będziemy wspólnie Programów umożliwiających realizację uzgodnionych kierunków współpracy.PRZYJAŹŃ Z UTW W PORTUGALII.

Miastem partnerskim Słupska od 25 września 2007 roku jest portugalskie miasto Cartaxo. Na przestrzeni17 lat,w ramach współpracy realizowane były różne formy działalności zbliżające i zacieśniające więzy wśród różnych grup społecznych.
11 września 2012 roku podpisano w Słupsku Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Cartaxo i Słupsku. Inicjatorem tego Porozumienia był nieżyjący /zmarł w czerwcu 2013 r./ Arturo Oliveira.

Uzgodniono główne tematy współpracy:
-wymiana doświadczeń w pracy z osobami starszymi
-wymiana kulturalna /teatr, chór,literatura i inne/
-wymiana turystyczna

Pierwsze spotkanie seniorów obu uniwersytetów odbyło się już w 2013 roku. Pierwszego pażdziernika tegoż roku grupa teatralna z UTW w Cartaxo zaprezentowała w Słupskim Ośrodku Kultury spektakl teatralny "Kropla miodu".Słupscy seniorzy pokazali wówczas spektakl "Hipokryfy".
Wspólne zwiedzanie Słupska, okolic Słupska, wizyty w organizacjach społecznych zajmujących się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawną młodzieżą, przyjęcia w naszych domach, wspólne posiłki a przede wszystkim dyskusje panelowe zbliżyły seniorów z obu krajów. Nieznajomość języka nie stanowiła przeszkody w osobistych kontaktach. W oficjalnych spotkaniach nieoceniona była pomoc naszych kolegów znających język angielski.
27 września 2013 roku podpisano Plan działania na dalsze lata. Ustalono iż kontynuowana będzie współpraca i zaplanowano na 2014 rok wyjazd grupy teatralnej SUTW do Cartaxo.

Nadszedł czas rewizyty. W dniach 23 czerwca 2014 do 01 lipca 2014 r. grupa teatralna SUTW przebywała w Cartaxo. Powitanie na lotnisku w Lizbonie było powitaniem przyjaciół. Lizbona przywitała nas deszczykiem. A póżniej.......były już tylko: słońce, uśmiechy, serdeczność. Gospodarze pokazali nam kulturalne i turystyczne obiekty Lizbony i okolic.
Zwiedziliśmy Lizbonę, Sintrę, Santarem, Nazare i inne mniejsze miasta oraz oczywiście Cartaxo. Miasta skąpane w słońcu,przepełnione historią,piękną architekturą. Ze wzruszeniem przeżyliśmy pobyt w Sanktuarium w Fatimie uczestnicząc wspólnie z gospodarzami we Mszy Św. Odwiedziliśmy Muzeum,nowoczesną winiarnię,Szkolne Muzeum i Dom Opieki dla Osób Starszych.
Podziwialiśmy Ocean Atlantycki, różnorodne krajobrazy, palmy, drzewa cytrynowe a także komfortowe hotele, pensjonaty w bliskości Oceanu. Zachwycaliśmy się smakami portugalskiej kuchni. Bariera językowa nie miała znaczenia. Rozumieliśmy się po po polsku, portugalsku, angielsku i każdy jak mógł tak sobie radził. Oczywiście "służbowo" napracowali się nasi koledzy Antonio i Jurek tłumacząc z języka polskiego na angielski, z angielskiego na portugalski i odwrotnie.
W biurze Uniwersytetu w Cartaxo w mniejszym gronie przedyskutowaliśmy plany na 2015 rok.
Biorąc udział w zakończeniu roku akademickiego przy zapełnionej sali w Domu Kultury podziwialiśmy wspaniałe prezentacje sekcji:chóru ,gimnastycznej malarskiej,tanecznej i teatralnej. Tematem przedstawionej sztuki była historia przemian politycznych w Portugalii w latach 1938-1974.
Nasz teatr przedstawił Stare Bajki w nowej wersji .Reżyser Grzegorz Gurłacz natychmiast nawiązał porozumienie z widownią mówiąc i czytając narrację w języku portugalskim. Publiczność nagrodziła obie sztuki owacją na stojąco.
Dzięki uprzejmości naszych gospodarzy przybyliśmy do miejsca spoczynku Arturo Oliveira Wspominając Arturo Oliveira uczciliśmy pamięć o Nim minutą ciszy i odśpiewaniem Barki a następnie spotkaliśmy się z rodziną Artura.
Dzień wizyt w prywatnych domach naszych gospodarzy pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Słowniki poszły w ruch,poznaliśmy się bliżej i nawiązaliśmy jeszcze bliższe przyjażnie.
Rangę naszego spotkania nadała wspólna z gospodarzami wizyta w Ratuszu. Spotkaliśmy się z Prezydentem Miasta Cartaxo p. Ricardo Gonzealves, który w ciepłych słowach powitał naszą delegację. Prezydent podkreślił duże znaczenie nawiązanej współpracy seniorów Polski i Portugalii w szerszym europejskim wymiarze.
Pożegnanie spowodowało nie jedną łzę w oku lecz tak jak powiedział Joaguim Caria: Pożegnanie nie jest na zawsze, spotkamy się ponownie by kontynuować naszą przyjażń.

Więcej zdjęć w galerii - współpraca z Portugalią

PRZYJAŹŃ Z PUTW W WILNIE.

Z okazji Jubileuszu 10 lecia otrzymaliśmy gratulacje i podziękowanie za współpracę od zaprzyjaźnionego Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wilna"WYMIANA POETYCKA

W ramach wieloletniej współpracy i kontaktów z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie n. Menem rozpoczęliśmy współpracę z sekcją poetycką. Grupa poetycka na czele z Gerhardem Schrick przesłała nam zbiór wierszy wydany w 2012 r. - wydanie zbiorowe 7 autorów zawierające 107 wierszy. Wybrany wiersz będzie przetłumaczony na język polski i umieszczony na naszej stronie internetowej.

Grupa poetycka SUTW również przekazała wiersz naszej słuchaczki do Frankfurtu n. Menem, który został umieszczony (za naszym przyzwoleniem) na stronie: www.woerterbruch.de

Współpraca między naszymi uniwersytetami trzeciego wieku w zakresie twórczości poetyckiej rozpoczyna się.
UZGODNIENIA dokonane pomiędzy Uniwersytetem Trzeciego Wieku z miasta Cartaxo a Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w dniu 27.09.2013 r.

Na spotkaniu w Słupsku w dniu 27.09.2013 r. przedstawicieli obu uniwersytetów uzgodniono:
1) Zadeklarowano rozpoczętą w 2011 roku współpracę w oparciu o zawarte Porozumienie
2) Uzgodniono iż współpraca odbywać się będzie na różnych polach działalności UTW - teatr, chór, literatura, wystawy malarskie, wystawy fotograficzne i inne uzgodnione pomiędzy obu UTW
3) Rozpoczęta w 2013 r. wymiana teatralna kontynuowana będzie w roku 2014.
4) W roku 2014 do Cartaxo wyjedzie zespół teatralny Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5) Wyjazd słupskiej grupy seniorów odbędzie się na tej samej zasadzie co przyjazd grupy seniorów z Cartaxo tj:
- koszty przejazdu pokrywać będzie słupska grupa seniorów
- koszty utrzymania słupskiej grupy pokrywać będzie strona portugalska
- ilość dni pobytu ustala się analogicznie jak grupy portugalskiej
- ustalono wstępnie termin pobytu słupskiej grupy:
przyjazd 23.06.2014 - wyjazd 1.07.2014
6) Ostateczny termin wyjazdu podany zostanie przez UTW w Słupsku po zarezerwowaniu biletów lotniczych
7) UTW z Cartaxo przekaże po powrocie drogą e-mailową program pobytu.
JUBILEUSZ

W dniu 7 maja 2013 r. na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im Goethego, słuchaczki Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Nelly Czupajło i Urszula Wyrwa uczestniczyły w Jubileuszu Prof Dr h.c Gunther Bohme.
Pan Profesor ukończył 90 lat.
Uroczystość odbyła się w auli Uniwersytetu im.Goethego w Frankfurcie nad Menem. Na uroczystość przybyło ponad 200 zaproszonych gości krajowych i zagranicznych.
Nowe kontakty z uniwersytetem seniorów w Portugalii.

Na początku 2012 roku nawiązaliśmy bardzo ciekawe kontakty z przedstawicielami niedawno powołanego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w miejscowości Cartaxo w Portugalii.
Wprawdzie między władzami samorządowymi Słupska i Cartaxo porozumienie o współpracy istniało od lat to między uniwersytetami trzeciego wieku podobne porozumienie podpisano w dniu 11 września 2012 pomiędzy: Universide Senior do Carpaxo w Portugalii i Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Polsce.

Główne tematy współpracy to:
- wymiana doświadczeń współpracujących ze sobą uniwersytetów,
- wymiana kulturalna /teatr, chór, historia regionu i kraju, tradycje,
- wymiana turystyczna.

W 2013 roku przyjmujemy grupę studentów Seniorów z Cartaxo z programem teatralnym. Będzie to pierwsze wspólne spotkanie poświęcone prezentacji spektaklu teatralnego partnerów z Cartaxo, wymianie kulturalnej a także zapoznanie naszych gości z naszymi tradycjami i regionem pomorskim. Rozpoczyna się nowa wspaniała przygoda międzynarodowa pomiędzy odległymi uniwersytetami trzeciego wieku.


Profesor Günther Böhme w Słupskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W maju 2012 r. mieliśmy okazję słuchać wykładu prof. dr dr h. c. Günther Böhme z Uniwersytetu im. Göthego we Frankfurcie n. Menem, którego tematem był "Lew Tołstoj - życie i twórczość".
Dzięki wielkiej fascynacji i znawstwu literatury wschodniej profesor przekazał nam wiele ciekawych szczegółów tego genialnego mistrza prozy - autora epopei czasów napoleońskich, jak również powieści psychologicznych - w osobie znakomitego narratora.
To właśnie Tołstoj w powieściach "Zmartwychwstanie", a także "Wojna i pokój" rozważa potrzebę zlikwidowania biedy i nędzy na wsi poprzez rozdanie ziemi wielkich obszarników chłopom. Ten pomysł znacznie wyprzedza Rewolucję Październikową w Rosji, można także przypuszczać, że nie pozostał bez wpływu na dalsze wydarzenia polityczne w tym kraju.
Ciekawym akcentem uzupełniającym nasze spotkanie z profesorem była prezentacja grupy sekcji literackiej SUTW na temat wspomnień z życia pisarza, jakie mają jego bliscy - bardzo różniących się od opinii krytyków i znawców literatury.

Berliński teatr dla seniorów Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W kwietniu 2012 r. gościliśmy grupę teatralną "Theater der Erfahrungen" z Berlina. Zespół składa się z amatorów - miłośników gry aktorskiej dla publiczności. Spektakl pt. "Ach, ty moje kochanie!" zaprezentowano w Słupskim Ośrodku Kultury (dawnej siedzibie naszego Uniwersytetu) dla członków SUTW i zaproszonych gości.
Gra sceniczna, a także treść sztuki przyjęte zostały z dużym aplauzem. Aktorstwo tych przemiłych seniorów doskonałe, a treść przedstawiała miłość w różnym znaczeniu: m. in. do ojczyzny, do pracy, do przyrody czy muzyki, ale też miłość do ludzi w pojęciu ogólno-filozoficznym oraz jako uczucie emocjonalne w sensie cudownego przeżycia pomiędzy mężczyzną i kobietą niezależnie od wieku. Na koniec spektaklu pozostała refleksja z pytaniem ? jak to właściwie jest z tą miłością?
Tekst i reżyseria - Dieter Bolte we współpracy z grupą teatralną "OstSchwung". Było nam miło gościć mocno zaangażowanych w pracę sceniczną przyjaciół, bo ten kontakt był poprzedzony ubiegłoroczną wizytą naszej grupy teatralnej, w czasie której nawiązały się serdeczne więzi międzynarodowe.


Wizyta pani Gudrun Grodek-Blankert z Frankfurtu

W marcu 2012 r. przebywała w Słupsku pani Gudrun Grodek-Blankert z z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im Goethego w Frankfurcie/Menem.
Pani Gudrun pobierała w Słupsku lekcje jezyka polskiego. Wysłuchała z nami wykładu o Korczaku, zwiedziła w Galerii Uniwersyteckiej wystawę "Senior na Uniwersytecie" a także wspólnie z seniorami słupskimi obejrzała w kawiarni Baccarat prezentację Sekcji Literackiej SUTW z okazji Święta Kobiet.
Wizyta prof. dr Christiana Wintera z Uniwersytetu im. Goethego

W dniach 16-17 lutego 2012 przebywał w Słupsku wybitny biolog prof. dr Christian Winter z Uniwersytetu im Goethego w Frankfurcie/Menem. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im Goethego trwa od 2006 roku. Po raz trzeci Prof. Winter przybywa do nas aby wygłosić wykład. Tym razem w dniu 17 lutego Profesor wygłosił wykład na temat "Cechy genetyczne i nabyte ludzi i zwierząt wg noblisty Konrada Lorenza" Wykład tłumaczyła na bieżąco pani mgr Ilona Zwierz.
W godzinach popołudniowych Profesor spotkał się z naukowcami Akademii Pomorskiej. Prof. Natalią Kurhalyuk oraz dr Haliną Tkachenko. Obie Panie przedstawiły Profesorowi wyniki porównawcze prowadzonych badań osób starszych i młodzieży. Odbyła się interesująca dyskusja.
Natomiast w dniu 16 lutego Profesor wygłosił analogiczny wykład dla młodzieży z klas o profilu biologicznym w liceum nr 2 z tłumaczeniem mgr. Ilony Zwierz.
W godzinach popołudniowych Profesor Winter był naszym gościem podczas prezentowania w kawiarni Baccarat spektaklu "Zielona Gęś" wg I. Gałczyńskiego w reżyserii Prof. Daniela Kalinowskiego. Profesor wysoko ocenił grę naszych artystów-amatorów i złożył zespołowi gratulacje.Współpraca z Flensburgiem

Nasza współpraca z seniorami z partnerskiego miasta Flensburg trwa od 2005 roku.

- w 2005 roku realizowaliśmy wspólny projekt "Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych, współfinansowany przez Fundację współpracy Polsko-Niemieckiej. 11 osobowa grupa seniorów / słuchaczy Uniwersytetu Ludowego / z Flensburga umówiła w Słupsku formy współpracy ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

- w 2006 roku słuchacze SUTW byli gośćmi seniorów w Flensburgu. Realizowaliśmy wspólnie projekt "Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych", również współfinansowany przez Fundację Niemiecko-Polską Omawialiśmy formy pracy przewodniczącego z ludźmi starszymi. Poznaliśmy wówczas przewodniczącego Fundacji Niemiecko-Polskiej p. Horsta Roepera, zaangażowanego przyjaźni utrwalaniu przyjaźni niemiecko-polskiej.

- w 2006 r. odwiedzili nas seniorzy z Flensburga. Realizowany był projekt "Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych",współfinansowany przez Fundację im Batorego.

- w 2006 roku naszym gościem na Jubileuszowej Konferencji z okazji 5-lecia naszego SUTW był p. Horst Roeper. Swoje wystąpienie wygłosił w języku polskim

W dniach 27-28 czerwca 2011 roku grupa teatralna SUTW przebywała w Flensburgu. Była to realizacja projektu współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. "Poznajemy się przez sztukę". Słupscy seniorzy byli przyjęci w Ratuszu przez prezydenta miasta i zaproszeni na wspólny posiłek. Wywieszona flaga polska obok flagi niemieckiej świadczyła o przyjęciu słupskich seniorów jako oficjalnej delegacji zaprzyjaźnionych miast. Słuchacze SUTW spotkali się z seniorami z Flensburga a następnie zaprezentowali spektakl teatralny pt "Moje Dni" w reżyserii prof. Daniela Kalinowskiego. Po spektaklu odbyła się ożywiona dyskusja o trudnych latach powojennych. Seniorzy polscy i niemieccy wspólnie stwierdzili: "Nigdy więcej wojny".

Polnischer Besuch im Begegnungszentrum

16 Gäste aus Slupsk haben zusammen mit dem AWO Begegnungszentrum auf Einladung des Vereins sozial.label e.V. erlebnisreiche Tage in Berlin verbracht. Die Gäste kamen gerade richtig zum internationalen Seniorenfest des Begegnungszentrums an. Die Gastgeber und Gäste hatten beim Fest die Möglichkeit sich kennen zu lernen und gemeinsam zu feiern. Anschließend nahmen die Gastfamilien ihre Gäste mit nach Hause.

Neben einer Stadtbesichtigung in Berlin und Potsdam stand eine Begegnung mit dem Theater der Erfahrung auf dem Programm. Höhepunkt war eine Theateraufführung in polnischer Sprache mit deutscher Übersetzung. Die Begegnung hat allen sehr viel Spaß gemacht. Alle Gastfamilien sind zu einem Gegenbesuch in Slupsk (Stolp) eingeladen. Unter den Gastfamilien sind einige ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem AWO Begegnungszentrum dabei. Wir können sagen: Sie kamen als Gäste und gingen als Freunde. Do widzenia (Auf Wiedersehen).Współpraca z Berlinem

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapoczątkował współpracę z Berlinem.
Na zaproszenie berlińskiej organizacji Sozial.label ev grupa teatralna III Teatr w dniach 22-25 czerwca 2011 r. przebywała w Berlinie. Była to realizacja projektu "Poznajemy się przez sztukę" współfinansoweanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Miejski w Słupsku.

Zaprezentowano:

- Wystawę fotograficzną "Śladami Książąt Pomorskich"
- Spektakl teatralny "Moje Dni" w reżyserii prof. Daniela Kalinowskiego.

Zarówno wystawa jak i sztuka teatralna cieszyły się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Berlina. Rozwieszone plakaty informowały o terminie wystawienia sztuki. Frekwencja była duża.
Sztuka tłumaczona na język niemiecki z równoczesnym przekazem multimedialnym zrozumiała była dla widzów.
W dyskusji po spektaklu oceniono bardzo wysoko scenografię i grę aktorów-amatorów Pytano aktorów o wykształcenie artystyczne. Dyskutowano o skutkach wojny.

Spotkanie z berlińską grupą teatralną w Teater der Erfahrungen było bardzo interesujące. Zapoznano się z zorganizowaną działalnością teatralną amatorów na różnych szczeblach: dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Kierownictwo Teater der Erfahrungen oraz aktorzy - seniorzy biorący udział w spotkaniu ze słupską grupą teatralną wyrazili chęć współpracy.
Uzgodniono przyjazd niemieckiego teatru do Słupska wiosną przyszłego roku.

Podczas 4 dniowego pobytu w Berlinie słuchacze SUTW nocowali w prywatnych domach rodzin niemieckich, polskich i włoskiej. Nieznajomość języka niemieckiego lub jego słaba znajomość nie stanowiła przeszkody w nawiązaniu dialogu. Serdeczność i życzliwość zaowocowały nowymi przyjaźniami.
Przez cały czas pobytu w Berlinie otaczał nas opieką p. Herbert Spindler - szef organizacji Soziall.label.
Gospodarze słupskich aktorów żegnali swoich gości z łezką w oku. Były zaproszenia i zapewnienie, że do Słupska przyjadą.
Herbert Spindler w podziękowaniu jakie Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał napisał: "Przyjechaliście jako goście, odjeżdżacie jako przyjaciele"

Słupska delegacja słuchaczy SUTW we Frankfurcie

Realizując projekt "Wspólne korzenie kultury Pomorza" 50-osobowa grupa słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przybyła 24.10.2010 do Frankfurtu n. Menem. Projekt współfinansowany został przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Pobyt słupskiej grupy rozpoczął się bardzo uroczyście w sali cesarskiej Ratusza we Frankfurcie. Na okoliczność spotkania na zewnątrz Ratusza wywieszona została polska flaga obok flagi unijnej i niemieckiej. W gazecie frankfurckiej "Frankfurter Algemeine Zeitung" w dniu 25.10.2010 ukazała się notatka informująca o spotkaniu gości ze Słupska w tamtejszym Ratuszu.
Spotkanie rozpoczęła przedstawicielka Rady Miejskiej dr Renate Sterzel. Następnie wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Konsul Klaus Sturmfels, Profesor Chrystian Winter z U3L oraz Prezes SUTW Urszula Wyrwa. Wręczono pozdrowienia Prezydenta Macieja Kobylińskiego dla Prezydenta miasta Frankfurtu pani Petry Roth.
Wizyta we Frankfurckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczęła się okolicznościowymi przemówieniami: prof. Günthera Böhme oraz prezes SUTW - Urszuli Wyrwy. Zgodnie z programem zaprezentowaliśmy trzy punkty:

1. Przedstawiona została ekspozycja fotograficzna pt. "Śladami Książąt Pomorskich" wraz z omówieniem historycznym prezentowanych fotografii.

2. Chór Seniores Cantates zaprezentował repertuar pieśni polskich, kaszubskich i niemieckiej.

3. Zespół teatralny przedstawił spektakl "Moje dni". Cały scenariusz tegoż spektaklu łącznie z narracjami zostały przetłumaczone na język niemiecki, następnie wydrukowane i razemz programem spektaklu (także w języku niemieckim) przekazane niemieckim widzom. Ponieważ aktorzy na scenie mówili po polsku równocześnie na ekranie ukazywały się podczas spektaklu wypowiedzi bohaterów w języku niemieckim, tak by Niemcy na bieżąco mogli przeżywać nasze gesty, mimikę oraz powiązaną ściśle treść.

Po spektaklu rozpoczęła się długo trwająca dyskusja, która udowodniła że możliwe jest porozumienie bez granic nawet w obcym języku. Byliśmy mile zaskoczeni, że odbiór Niemców był dokładnie taki, o jaki nam chodziło prezentując ów spektakl na scenach polskich. Widzieliśmy autentyczne wzruszenie i przeżywanie treści przez niemiecką widownię o powojennych losach osadników polskich. W dyskusji były konkretne pytania o nasze własne doświadczenia w powiązaniu z treścią spektaklu.
Nasza wizyta udowodniła, że możliwe jest porozumienie bez granic a międzynarodowa wymiana kulturalna jest tego przykładem.


Więcej zdjęć w "Galerii"

Książki do Muzeum

W dniu 13 września 2010 r. nasi przedstawiciele wzięli udział w uroczystości przekazania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku książek o historii rodów niemieckich związanych ze Słupskiem.
Nasza znajomość z członkiem rodu Puttkamer wywodzi się ze współpracy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecier im Goethego w Frankfurcie nad MenemGrupa seniorów z Flensburga naszymi gośćmi

W dniu 6 września 2010 r. gościliśmy grupę seniorów z partnerskiego miasta Flensburga na czele z przewodniczącym Towarzystwa Niemiecko-Polskiego p.Horstem Roeperem. Wspólnie z naszymi gośćmi spotkaliśmy się w Ratuszu z Prezydentem miasta Słupska. Prezydent podkreślił znaczenie długoletniej współpracy z miastem Flensburg oraz rolę seniorów obu miast w utrwalaniu przyjaźni między narodami. Goście zwiedzili Słupsk i Ustkę a wieczorem spotkali sie z członkami sekcji chóralnej. Nasz chór Seniores Cantates pod dyrekcja p. Jolanty Otwinowskiej dał koncert polskich pieśni. Goście również spontanicznie zaśpiewali kilka piosenek a następnie odbyły się wspólne śpiewy.
Wśród niemieckich gości była córka współwłaściciela słupskiego browaru. Wyjeżdżała szczęśliwa, że mogła zobaczyć miejsce gdzie pracował jej ojciec.
Wizyta prof. dr Christiana Wintera z Uniwersytetu im Gothego w Frankfurcie nad Menem

W dniach 3-4 marca 2010 przebywał w Słupsku wybitny biolog prof. dr Christian Winter z Uniwersytetu im.Goethego.
Była to kontynuacja trwającej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im. Goethego. Profesor wygłosił dla nas wykład na temat "Czynniki wpływające na żyzność gleby". Bieżące tłumaczenie wykładu poprowadziła pani mgr Ilona Zwierz z Akademii Pomorskiej. Naszymi gośćmi podczas wykładu byli: prof. Natalia Kurhalyuk, dr Halina Tkachenko, studenci Akademii Pomorskiej oraz Uczniowie Szkoły Rolniczej z panią wychowczynią. Na naszą prośbę, profesor wręczył mgr Antoniemu Franczakowi dyrektorowi Słupskiego Ośrodka Kultury - legitymację Honorowego Członka SUTW oraz legitymacje członkowskie kilku nowoprzyjętym słuchaczom.
Prof. Winter w Akademii Pomorskiej: spotkał się z naukowcami Instytutu Matematyczno - Przyrodniczego oraz "odwiedził" wspólnie posadzone dnia 18 października 2007 roku Nasze Drzewo. Zwiedził również Oczyszczalnię Ścieków.

Zdjęcia z wizyty w Galerii -(Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im Goethego ...)

Niemieccy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku naszymi gośćmi

50-ciu studentów zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im. Goethego we Franfurcie/Menem odwiedziło nas w dniach 15.06-18.06.2009 r. Naszym gościom pokazaliśmy obiekty prezentujące nasze dziedzictwo kulturowe w mieście Słupsku, regionie słupskim oraz w Gdańsku.Goście zachwycali się Słupskiem, jego odrestaurowanymi budynkami-przepięknymi dziełami secesji. Dostrzegali piękno Starego Miasta. Wielkie wrażenie zrobił na gościach Ratusz. Zarówno jego wygląd zewnętrzny jak i secesyjne wnętrze. Podziwiano troskę władz o zabytki architektoniczne były przez cały czas fotografowane.

Nasza koleżanka Brygida Solnikowska dysponująca ogromną wiedzą historyczną doskonale prezentowała nasze miasto.
Zaprezentowaliśmy również nasze dziedzictwo przyrodnicze w regionie min. nadmorskie wydmy, Słowiński Park Narodowy. Goście zwiedzili też Ustkę i Gdańsk.

Wspólne przyjacielskie spotkanie przy muzyce, które zbiegło się z zakończeniem roku akademickiego Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku było uwieńczeniem 5 - dniowego pobytu niemieckich gości. Tak wspaniałej koleżeńskiej zabawy nie da się opisać. To trzeba zobaczyć (patrz nasza Galeria) Niemieccy goście przysłali nam film obrazujący pobyt w Polsce. Film jest piękną prezentacją i reklamą naszego regionu, naszego miasta.
Wizyta w Słupsku prof. dr dr Gunthera Bohme z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im. Goethego

Na zaproszenie Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przebywał w Słupsku w dniach 15-18 maja 2008r. prof. dr Gunther Bohme z Uniwersytetu im. J.W. Goethego w Frankfurcie/Menem
Profesor spotkał się w Ratuszu z Prezydentem Kaczmarczykiem. Rozmawiano między innymi na temat potrzeby kształcenia ludzi starszych oraz współpracy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im. Goethego. Profesor Bohem w obecności Prezydenta Kaczmarczyka zwiedził Ratusz i był pełny podziwu dla jego piękności i utrzymania w doskonałym stanie.
W Akademii Pomorskiej dla studentów tej uczelni oraz słuchaczy SUTW Profesor wygłosił bardzo interesujący wykład na temat "Rousseau a Polska". W siedzibie Słupskiego Ośrodka Kultury. Profesor spotkał się ze słuchaczami SUTW przekazując informacje o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Frankfurcie/Menem .Zapoznał się z działalnością SUTW i podziwiał występ uniwersyteckiego chóru.Zapraszamy do galerii.


SŁUPSK - LADISPOLI

W dniach 12-16 kwietnia 2008 roku słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przebywali w partnerskim mieście Ladispoli oraz w Rzymie.
W Ladispoli spotkali się z zaprzyjaźnioną z SUTW panią Rosarią Rossi, która jako burmistrz Ladispoli była gościem Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i podpisała porozumienie ze Słupskiem o współpracy.
W spotkaniu wzięli udział również pracownicy Urzędu Miasta. Wspólnie z panią Rosarią Rossi, słuchacze SUTW zwiedzili Nekropolię Etrusków. W Rzymie słuchacze SUTW odwiedzili współpracujący z Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku rzymski Uniwersita Popolare di Roma i spotkali się z jego kierownictwem.
W dowód współpracy Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał medal wydany z okazji 20-lecia istnienia rzymskiego uniwersytetu.

Zapraszamy do galerii.

12-16.04.2008


Wizyta słuchaczy Stargardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku

Słuchacze Stargardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli gośćmi SUTW 9-ego listopada 2007. Słuchacze obydwóch uniwersytetów wysłuchali wykładu mgr Zdzisława Machury na temat Gryfitów i Cystersów. Wykład został poprzedzony występem chóru SUTW. Następnie goście zwiedzili zabytki Słupska oprowadzani przez nasze koleżanki, które były świetnymi przewodnikami. Wieczorem wspólnie wzięliśmy udział w otwarciu wystawy słupskiej malarki amatorki, a następnie wymienialiśmy się doświadczeniami w pracy uniwersyteckiej.


Z listów prof. dr Christiana Wintera:

...Już od paru dni jesteśmy z powrotem po pięknej podróży do Was do Polski. We Frankfurcie praca toczy się normalnym trybem, jesteśmy jednak przepełnieni wspaniałymi wrażeniami ze spotkania z Wami wszystkimi. Pozostanie nam zdecydowanie w pamięci jak nas przyjęliście i jak się o nas troszczyliście. To było perfekcyjnie przygotowane i zorganizowane. Dlatego też przesyłamy Wam najserdeczniejsze dzięki za ten piękny czas...

24.10.2007

...praca wprawdzie znowu się zaczęła, ale w mojej pamięci, uczuciach i wspomnieniach jestem wciąż z Wami. Zdarza mi się nawet śnić o tych ludziach a więc i o Was, o widokach, wydmach, waszych okolicach, wsiach. To wszystko było dla mnie nowe a zarazem stało się bliskie. Wskazuje na to, że ta wizyta i spotkania ze wszystkimi Wami wprawiły mnie w bardzo emocjonalny stan, sprawiły, że pełen jestem sympatii dla Was i Polski-Waszego Kraju i Ludzi. Moim życzeniem było Wam to wszystko napisać zanim pochłonie mnie dzień powszedni i obowiązki. Tak więc dziękuję Państwu jeszcze raz za te piękne przeżycia.

26.10.2007


Wizyta prof. dr Christana Wintera z Uniwersytetu Goethego w Słupsku

W dniach 16-19 października 2007 roku w wyniku rozpoczętej współpracy SUTW z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Goethego, przebywał w Słupsku prof. dr Chrystian Winter.
Profesor Winter wygłosił w sali Akademii Pomorskiej wykład pt. "Fascynujący świat pszczół i jego zagrożenia". Słuchaczami ,oprócz studentów SUTW byli studenci Akademii Pomorskiej oraz zaproszeni pszczelarze.
Profesor omówił życie i biologię rozwoju pszczół na przykładzie pasieki zlokalizowanej w Ogrodzie Botanicznym w Centrum Frankfurtu n/Menem. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, o czym świadczyło wiele pytań do Profesora. Treść wykładu na bieżąco tłumaczył dr Zbigniew Machuta z Akademii Pomorskiej.
Profesor wziął udział w uroczystym posadzeniu drzewa, upamiętniającego powstanie Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwiedził Akademię Pomorską oraz pasiekę w Krzemienicy.


W prasie włoskiej pisali...

Visita del Presidente dell'Upter in Polonia

Il Presidente dell'Upter Francesco Florenzano in occasione di una visita ufficiale di lavoro ha incontrato il Sindaco della citta di Splupsk, Maciej Kobylinski (nella foto), al centro del colloquio la collaborazione con l'Universita della Terza eta di Slupsk. Durante la sua permanenza il Presidente Florenzano, accompagnato da Francesca Landi, responsabile rapporti internazionali, ha siglato un accordo di collaborazione che prevede scambi di esperienze, materiali, visite di studio nonché la partecipazione congiunta a progetti europei.


Wizyta przedstawicieli Rzymskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku

Nawiązane kontakty z Uniwersytetem Ludowym w Rzymie zaowocowały spotkaniem w dniach 18-21 września 2007 roku w Słupsku przedstawicieli Uniwersytetu Rzymskiego z członkami SUTW.
Osoby reprezentujące Uniwersytet Ludowy w Rzymie to Prezydent Francesco Florenzano oraz dyrektor programowy Francesca Landi. W dniu 18-ego września odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Słupska, a następnie zwiedzano Fabrykę Obuwia Gino-Rossi. Dalszym punktem była wizyta w Akademii Pomorskiej.
W dniu 20-ego września włoscy goście wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego oraz wysłuchali referatu pt. "Mikrokosmos" wygłoszonego przez inż. J. R. Kurylczyka (referat był przetłumaczony na język włoski). Następnie sporządzono porozumienie pomiędzy obu uniwersytetami. Następny dzień pobytu gości to wspólna wycieczka ze słuchaczami SUTW uczęszczającymi na lektorat języka włoskiego. Po oficjalnym podpisaniu porozumienia nastąpiły wzajemne podziękowania .


Kreatywne pisanie

W dniu 07.08.2007 odbyło się w sali Senatu Akademii Pomorskiej spotkanie słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przedstawicielką Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Goethego w Frankfurcie nad Menem - panią Marią Mosz . W spotkaniu wzięła udział pani dr Marianna Borawska z Akademii Pomorskiej. Pani Maria Mosz jest członkiem grupy zajmującej się twórczym pisaniem.
Pani Maria przedstawiła formy działania tej grupy i stwierdziła iż kreatywnym pisaniem zająć się można teraz w trzecim wieku-odkrywać talenty lub pobudzać je działania. Temu służą wspólne warsztaty i spotkania. Poznaje się radość tworzenia w sposób dla każdego dostępny. Twórczość może dotyczyć opisywania znamiennych ,ciekawych czy humorystycznych historyjek z życia wziętych lub opisania sagi swego życia sięgając głęboko w przeszłość.
Odbyła się ożywiona dyskusja zakończona stwierdzeniem:

"Wykorzystujmy każdy swoje predyspozycje"


Gunther Bohme
Frankfurt n/Menem

Pragnę powiedzieć, że Państwa wizyta u nas zrobiła wrażenie i przez wszystkich została przyjęta z przyjacielską aprobatą. Oczywiście wspominam między innymi nasz wspólny wyjazd w region Renu. Wspominam przy tej okazji rezultaty naszego spotkania. A więc Pan profesor Winter przypuszczalnie przyjedzie do Słupska w październiku bieżącego roku, ja natomiast pod koniec kwietnia lub na początku maja 2008 r. Ponadto spróbujemy zmontować we Frankfurcie grupę, którą chciałaby Was odwiedzić, ale to na dzień dzisiejszy nie jest ustalone. Natomiast już obecnie mogę powiedzieć, że oczekujemy znowu z waszej strony grupy 3 osobowej latem przyszłego roku jako naszych zaproszonych gości. Bardzo bym sobie życzył, aby w Waszej Trojce był historyk, który wygłosiłby wykład historyczny na temat bardziej współczesnej historii Polski. W efekcie nasz kontakt powinien przyczynić się do zbliżenia naszych narodów w Europie i lepszego wzajemnego zrozumienia. Cieszę się, że poczyniliśmy już pierwsze kroki i bardzo życzyłabym sobie, aby nasze kontakty w podobnej formie trwały. W tym kontekście przesyłam wszystkim życzenia pomyślności i przyjacielskie pozdrowienia.


Wizyta przedstawicieli SUTW w U3L przy Uniwersytecie im. Goethego w Frankfurcie n/Menem

Profesor dr Gunther Bohme zaprosił przedstawicieli SUTW do Frankfurtu. Dwuosobowej delegacji SUTW towarzyszyła dr Marianna Borawska z Akademii Pomorskiej. Wyjazd nastąpił 15 maja 2007 roku i trwał 3 dni.

Wygłoszone zostały 2 referaty w języku polskim i niemieckim:
"Sens istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku"
"Znaczenie Bibliotekarstwa w życiu seniora"

Wizyta przebiegała w przyjacielskiej atmosferze i stanowiła satysfakcję jako, że od niedawna istniejący nasz słupski uniwersytet może być partnerem we współpracy z jednym z największych uniwersytetów trzeciego wieku w Europie.


Udział przedstawicielki SUTW w Konferencji w Mokotowskim UTW

W obywającej się 29-31 maja 2007 roku Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udział wzięła przedstawicielka SUTW. Tematem Konferencji była "Rola odchodzącego pokolenia w kształtowaniu przyszłości". Konferencja potwierdziła znaczenie nauki w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Wizyta przedstawicielki SUTW we Włoszech

Konsekwencją udziału przedstawicieli miasta Ladispoli w III-ej Ogólnopolskiej Konferencji UTW było zaproszenie przedstawicieli do Ladispoli przedstawicieli Urzędu Miejskiego Słupska. W maju 2007 roku wraz z delegacją z Ratusza, do Ladispoli pojechała przedstawicielka SUTW.
Nawiązała Ona bezpośredni kontakt z przedstawicielką UTW w Rzymie. Zaplanowane wspólne spotkanie przedstawicieli obu uniwersytetów.


Włosi - gośćmi SUTW w Słupsku

W odbywającej się w dniach 15-17 września 2006 roku Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Słupsku, udział wzięła delegacja włoska, składająca się z koordynatorów d/s polityki społecznej. Delegacji przewodniczyła Burmistrz miasta Ladispoli. Przedstawicielka delegacji włoskiej omówiła działalność socjalną Urzędu Miasta Ladispoli, skierowaną na osoby starsze.
Poza udziałem w Konferencji delegacja włoska wraz z panem dyr. Perchel z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego odwiedziła Domy Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku.


Wizyta seniorów z Flensburga w Słupsku

W dniach 9.06-12.06.2006 przebywała w Słupsku grupa seniorów z Flensburga w ramach realizowanego ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku projekt "Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych". Jest to Program "Partnerstwo Miast i Obywateli". Projekt został dofinansowany przez Fundację Batorego ze środków Fundacji im Roberta Boscha. W dniu 10.06.2006 o godz.10:00 w Ratuszu odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej z Flensburga i okolic. W dniu 10.06.2006 o godz.17:00 odbyła się w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej Sesja Naukowa pt. "Bałtyk- morze, które nas łączy"


Wizyta prof. dr Gunthera Bohme w Słupsku

W dniach od 1 do 4 czerwca 2006 roku. przebywał w Słupsku na zaproszenie SUTW prof. dr Gunther Bohm - wybitny filozof, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie im. Goethego w Frankfurcie n/Menem. Profesor dr Gunther Bohm wygłosił w Instytucie Filologii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej wykład pt. "Filozofia rosyjska XX-tego wieku". Obecni byli słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz studenci Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Zarządzania.


Wizyta słuchaczy SUTW w Flensburgu

Dnia 27.03.2006 roku przedstawiciele SUTW udali się z 3-dniową wizyta do Flensburga w ramach realizacji Programu "Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych". W Ratuszu Prezydent Hans Hermann Laturnus otworzył wystawę prac malarskich słupskich artystów amatorów. Prezydent spotkał się również z seniorami obu grup: niemieckiej i polskiej, podkreślając znaczenie partnerstwa obu miast: Flensburga i Słupska. Z seniorami niemieckimi na spotkaniach wymieniono informacje dotyczące działalności i poszukiwania nowych form aktywności seniorów.


Wizyta słuchaczy Uniwersytetu Ludowego z Flensburga w Słupsku

Na podstawie umowy o partnerstwie i współpracy między miastami Słupsk i Flensburg, nawiązaliśmy kontakt z grupą seniorów z Uniwersytetu Ludowego we Flensburgu. Wspólnie opracowaliśmy projekt

"Tworzymy społeczność europejską ludzi starszych o silnych więzach".

25 sierpnia 2005 roku przybyła do Słupska 11-osobowa grupa seniorów niemieckich. W dniach 26 i 27 sierpnia odbyły się wspólne spotkania, zwiedzanie miasta i okolic a także miała miejsce wycieczka do Warcina.

Ważnym punktem spotkania było przyjęcie obu grup seniorów przez Prezydenta Miasta Macieja Kobylińskiego. Zapoznano naszych gości z działalnością naszego Uniwersytetu przedstawiając referat

"Prawda o studiowaniu w starszym wieku".

Następnie przedstawiono referat "Bałtyk nas łączy".

Uchwalono wspólne wnioski:
- jesteśmy grupą starszych ludzi, mających przeważnie te same problemy (zdrowotne, rodzinne, socjalne, społeczne, itp.)
- po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej tworzymy jedną społeczność
- uważamy za celowe dalsze rozwijanie zawiązanej współpracy między naszymi uniwersytetami oraz rozszerzanie kontaktów osobistych.


Wizyta słuchaczy Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wilna w Słupsku

W dniach 23-26 czerwca 2005 roku przebywała w Słupsku 44-osobowa grupa słuchaczy Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie. Goście z Wilna nocowali w domach słuchaczy słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Jana Kantego. Ksiądz Antoni w wygłoszonej homilii powiedział dużo ciepłych słów, tak potrzebnych ludziom starszym.
Po owocnej dyskusji, podpisano porozumienie, które zakłada:
- wymianę doświadczeń
- wspólne wykłady fachowców
- poznawanie zabytków i kultury obu miast i okolic

Goście z Wilna razem ze słuchaczami SUTW zwiedzili również Ustkę. Przy wspólnym posiłku w restauracji Metro słuchacze obu uczelni dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z ludźmi w starszym wieku. Zrodziły się przyjaźnie, które więcej znaczą niż pisane umowy.
Wizyta słuchaczy SUTW w Wilnie

Na zaproszenie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, w miesiącu kwietniu 2005 roku słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli gośćmi tegoż uniwersytetu.
Podczas pobytu słuchacze SUTW:

- spotkali się ze słuchaczami wileńskiego UTW i rozmawiali o formach pracy z ludźmi starszymi oraz o współpracy obu uniwersytetów
- wygłosili wykład i dyskutowali na temat racjonalnego żywienia
- odwiedzili miejsce masowego mordu ludności w Ponarach
- zapoznali się z historią i zabytkami Wilna ,Trok i Landwarowa oraz podjęli wspólną decyzję o współpracy