Sekcje SUTW

Historyczna Biologiczna Geograficzna Medyczna Językowa
Brydżowa Turystyczna Gimnastyczna Pływacka Filmowa
Literacka Chór Teatralna Wolontariat Ceramiczna
Miłośn. Słupska Komputerowa Kabaretowa Malarska Historii SztukiSekcja Miłośników Słupska

Kierownik Sekcji - Halina Polonis

2012/2013
04.03.2013 Rozwój urbanistyczny miasta Słupska
-mgr inż. Andrzej Pożniak
01.02.2013 Geneza powstania Muzeum miasta Słupska
-mgr Tomasz Urbaniak
14.01.2013 Zbiory specjalne Muzeum Pomorza Środkowego
- mgr Donata Ciecholewska
17.12.2012 Wielokulturowosć Słupska i tradycje rodzinne
- seminarium - dr Marianna Borawska
14.12.2012 Sławne kobiety Słupska - dr Marianna Borawska
30.11.2012 Dzieje Słupska w literaturze - poznajemy utwory
i autorów - dr Marianna Borawska