Sekcje SUTW

Historyczna Biologiczna Geograficzna Medyczna Językowa
Brydżowa Turystyczna Gimnastyczna Pływacka Filmowa
Literacka Chór Teatralna Wolontariat Ceramiczna
Miłośn. Słupska Komputerowa Kabaretowa Malarska Historii SztukiSekcja LiterackaPlan zajęć na rok 2017
Kierownik: Halina SzurynRok akademicki 2015/2016
Prowadząca: dr Marianna Borawska
Kierownik sekcji: Elżbieta Paczkowska

Biblioteka Akademii Pomorskiej godz. 12:00
ul. Arciszewskiego 22 - spotkania w każdą trzecią środę miesiąca

Zajęcia odbywają się w ramach realizowanego przez SUTW zadania publicznego "Warsztaty twórcze - literatura, teatr, plastyka, śpiew" współfinansowanego przez Miasto Słupsk.Plan zajęć na rok 2012/2013

Biblioteka Akademii Pomorskiej godz. 12:00
ul. Arciszewskiego 22

ROK 2012

22 października
26 listopada
17 grudnia


ROK 2013

28 stycznia
25 lutego
25 marca
22 kwietnia
27 maja
24 czerwca


"Dawnych wspomnień czar"

Realizując projekt "Dawnych wspomnień czar" rozstrzygnięty został konkurs literacki pod tym samym tytułem. Na konkurs wpłynęły 22 prace. Juri oceniające prace to pracownicy naukowi Akademii Pomorskiej. Zdaniem oceniających prace mają znaczenie historyczne.

Pierwsze miejsce przypadło w udziale pracy pod tytułem:
"Dawnych wspomnień ....... nie tylko czar", której autorką jest
Janina Pietrasiewicz-Chudy

Drugie miejsce przyznano pracy pod tytułem:
"Dawnych wspomnień czar" autorstwa Stefanii DmochTrzy trzecie miejsca przyznano pracom:
"Przeżyłam wojnę" - autorka Krystyna Krajewska
"Michał" - autorka Urszula Wyrwa
"Powroty" - autor Jozef Wojtczak

Zdjęcia z wykładu i rozdania nagród w galerii.


W dniu 16 kwietnia 2009 r. o godz. 12-ej odbyła się w bibliotece przy ul. Braci Gierymskich 1 promocja książki pt."Mój Nowy Dom"

Książka jest częścią projektu pod tym samym tytułem realizowanego w ramach projektu "Seniorzy w akcji".

Projekt współfinansowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wyniki konkursu literackiego "Mój Nowy Dom"

W dniu 15 stycznia 2009 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu literackiego "Mój Nowy Dom" ogłoszonego dla mieszkańców Słupska. Konkurs jest częścią Projektu pod tym samym tytułem w ramach ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego "Seniorzy w akcji". Dotacja Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2008 roku Komisja Konkursowa w składzie: dr Marianna Borawska - Akademia Pomorska Słupsk, Jolanta Nitkowska - Węglarz, dziennikarka, pisarka - członek Związku Literatów Polskich oraz dr Bronisław Nowak - Instytut Historii Akademii Pomorskiej Słupsk oceniła prace nadesłane na konkurs i przyznała:
I miejsce - pracy godło "Jamnik"
II miejsce - pracy godło "Zula"
III miejsce - pracy godło "Weronika"

Oraz 3 wyróżnienia:
godło "Mieszko"
godło "Gryf Pomorski"
godło "Wieśniak"

Laureaci: Jadwiga Ptak, Izabela Łapkiewicz, Irena Naharnowicz, Mieczysław Moszko, Aleksander Grodkowski, Mieczysław Marzec otrzymali zgodnie z Regulaminem Konkursu nagrody.

W uroczystości udział wzięła Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego - pani Renata Sztabnik. Obecne były media


Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza dla wszystkich mieszkańców Słupska i okolic KONKURS NA WSPOMNIENIA pt."MÓJ NOWY DOM"

Zależy nam na utwaleniu wspomnień i przeżyć mieszkańców Słupska i okolic z pierwszych lat po przybyciu do Słupska. Uważamy, że wspomnienia te mogą mieć wartosć historyczną a równocześnie przybliżyć młodzieży historię osiadlania się ich dziadków, rodziców w naszym mieście.Ogłoszenie oraz Regulamin Konkursu.

Konkurs jest dofinansowany w ramach projektu "Seniorzy w akcji" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"W dniach 16 i 23 kwietnia 2009 roku w bibliotece przy ul. Braci Gierymskich w Słupsku odbyły się promocje książki pt. "MÓJ NOWY DOM", wydanej przez Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupsku.

Książka zawiera wspomnienia 19 słupskich osadników, które wpłynęły na konkurs literacki ogłoszony przez SUTW pod tym samym tytułem.

Celem konkursu było zebranie i ocalenie od zapomnienia wspomnień pierwszych słupszczan, którzy osiedlili się w mieście po drugiej wojnie światowej; tworzyli to miasto i są jego żywą historią. Dzięki pięknie wydanej książce w kolorze sepii, cel został osiągnięty. A wielka to zasługa słupskiej pisarki p. Jolanty Nitkowskiej, która dokonała redakcji książki, zaprojektowała okładkę oraz napisała wstęp do książki "ułatwiający lekturę wspomnień słupszczan, nadesłanych na konkurs pt. "MÓJ NOWY DOM".

Na spotkaniach ze słupskimi bibliotekarzami (także akademickimi i szkolnymi), przedstawicielami różnych instytucji i stowarzyszeń oraz z udziałem autorów nadesłanych prac - prezentacji książki dokonała dr Marianna Borawska z Akademii Pomorskiej - opiekunka Sekcji Literackiej SUTW, zaś członkowie Sekcji (w 3 przypadkach autorzy) przeczytali fragmenty wybranych historii zapisanych na łamach książki "MÓJ NOWY DOM". Skupienie na twarzach słuchaczy, a czasami i wybuchy śmiechu świadczą o tym, iż w "Moim Nowym Domu" zapisano różne historie, tak jak różni byli przesiedleńcy przybyli do Słupska. Właśnie to bogactwo ludzi pochodzących z różnych stron świata (wielu z centralnej Polski, ale także z okolic Wilnna, Grodna i Lwowa) i kultur, o różnej tradycji i niekiedy religii ukształtowało to miasto - powiedziała dr M. Borawska.

Książkę wydano w nakładzie 300 egzemplarzy, które SUTW bezpłatnie przekazał słupskim bibliotekom; miejskim, akademickim i szkolnym.

Całość przedsięwzięcia została sfinansowana w ramach projektu "Seniorzy w akcji" koordynowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundaci Wolności.NOWA INICJATYWA

Pozbierajmy słupskie pamiątki osiedleńcze

Słupski Uniwersytet III Wieku przygotowuje we współpracy z Izbą Pamięci otwartą wystawę fotograficzną "Wyczytane ze zdjęcia. Życie codzienne w Słupsku na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych". Wydobyte z prywatnych archiwów zdjęcia ilustrują życie zwyczajnych mieszkańców i wygląd miasta w pierwszych latach osiedlania się przybyszy z różnych stron kraju. Wystawa jest kolejną inicjatywą SUTW, związaną z cyklem przedsięwzięć dokumentacyjno-edukacyjnych nazwanych "Mój nowy dom". Mają one na celu przedstawienie pokoleniom wnuków, pierwszych lat życia w powojennym Słupsku.
Sukces czytelniczy, jaki odniosła książka "Mój nowy dom"- będąca zbiorem wspomnień osiedleńczych, zachęcił zarząd SUTW do dalszego zbierania zdjęć i dokumentów. Dzięki pomocy finansowej słupskiej Izby Pamięci nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia szkolne, rodzin, dzieci, wydarzeń rodzinnych, migawek z pracy i uroczystości państwowych zostaną pokazane na specjalnie przygotowywanej wystawie.
Do inicjatywy SUTW włączyło się Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Postanowiono uczynić wystawę otwartą, tak by każdy mieszkaniec miasta mógł dołożyć do niej posiadane fotografie z lat 40. i 50. oraz pamiątki rodzinne z czasów osiedlania. Oryginalne dokumenty z tamtego okresu oraz przedmioty, które uchodzą za pamiątki rodzinne dziś są bezcenne dla muzealników tworzących dokumentację zwišzaną z powojennymi dziejami miasta.
Bardzo wiele takich pamiątek trafia po śmierci ich właścicieli na śmietnik, bowiem rodziny nie przywiązują do nich wagi. Szansą na ocalenie jest przekazanie dokumentów, zdjęć i przedmiotów muzeum w depozyt lub jako darowiznę. Organizatorzy wystawy proszą mieszkańców Słupska, by przejrzeli domowe archiwa i przekazali do Izby Pamięci na starym cmentarzu posiadanie pamiątki wraz z krótkim opisem, kogo i jakich wydarzeń dotyczą.
Wystawa fotograficzna zostanie udostępniona zwiedzającym w Izbie Pamięci na początku maja i będzie uzupełniana o dostarczane przez słupszczan eksponaty. Następnie wystawa powędruje do Muzeum Pomorza Środkowego, gdzie zostanie dodatkowo wzbogacona o eksponaty muzealne.

Jolanta Nitkowska-WęglarzWyczytane ze zdjęcia

W dniu 21 maja 2009 r. została otwarta wystawa w Słupskiej Izbie Pamięci pt."Wyczytane ze zdjęcia". Otwarcia dokonał dyr. Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku pan Jerzy Barbarowicz w obecności zaproszonych gości i studentów Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wystawa "Mój Nowy Dom"

Wystawa "Mój Nowy Dom" - życie codzienne w Słupsku na fotografiach z lat 1945 - 1968 otwarta została dnia 15 marca 2010 r. o godz. 17.00 w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera w Słupsku przy Rynku Rybackim 1 Przygotowana została wspólnie z Muzeum Pomorza Zachodniego w ramach obchodów 700-lecia naszego miasta.
Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie mieszkańców Słupska dotyczące życia codziennego. Przedstawiono zdjęcia ze ślubów, pogrzebów, świąt państwowych i religijnych, ze szkoły i z pracy, dzieci i dorosłych. Zdjęcia opowiedzą nam historie zwykłych ludzi. Na wystawie można zobaczyć jak po II wojnie światowej wyglądało życie przyjeżdżających na tereny Ziem Północnych osadników - przesiedleńców, jak aklimatyzowali i urządzali swoje życie w nowym miejscu w tym przypadku w Słupsku. Prezentowane na wystawie zdjęcia to żywa karta historia powojennych lat.

Wystawa czynna będzie do 23 kwietnia 2010. Zakończy się spektaklem "Mój Nowy Dom" w wykonaniu III TEATRU
Zdjęcia w Galerii "Mój Nowy Dom"

Inauguracja obchodów Roku Chopinowskiego

Dnia 18 marca 2010 r. rozpoczęliśmy obchody 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina uroczystym spotkaniem całego grona słuchaczy SUTW z udziałem studentów Akademii Pomorskiej drugiego roku Instytutu Pedagogiki o kierunku Praca Socjalna. Na scenie pojawili się aktorzy III Teatru wystawiając spektakl Zielonej Gęsi wg K. I. Gałczyńskiego w reżyserii prof. Daniela Kalinowskiego. Aktorzy tego spektaklu utworzyli potem korowód do poloneza poprowadzonego przez panią Helenę Dobranowicz - magister historii sztuki z Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej przy dźwiękach muzyki Chopina. Pierwsza para: pani Helena w pięknej białej koronkowej sukni z trenem, a jej partner - nasz kolega Marian w strojnym kontuszu z epoki Chopina.
W dalszej części wysłuchano ciekawego wykładu pt. "Kochankowie z klasztoru" o życiu i twórczości naszego wielkiego kompozytora wraz z pokazem multimedialnym. Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem utworu na fortepian skomponowanego przez Fryderyka Chopina.
Kompozycje Fryderyka Chopina

Jako kontynuację Roku Chopinowskiego zorganizowaliśmy dnia 13 maja 2010 r. wieczornicę w postaci montażu słowno-muzycznego. To piękne wydarzenie przygotowała dr Marianna Borawska wraz z członkami Sekcji Literackiej. Kompozycje Fryderyka Chopina wykonywał zespół kameralny TRIO ARTE składający się z muzyków Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica ze Słupska. Utwory solo na fortepianie grała pani Barbara Żydzianowska.
W atmosferze specjalnie zaprojektowanej scenografii członkowie SUTW oraz zaproszeni goście ze Stowarzyszenia Metalowych Serc w Słupsku wysłuchali poezji o Chopinie na przemian z jego kompozycjami muzycznymi. Program był tak opracowany, że przedstawił całe życie naszego Wielkiego Rodaka. Delektowaliśmy się piękną deklamacją słowną, profesjonalnie wykonaną muzyką, docenialiśmy też odwagę śpiewającego kolegi Mariana oraz podziwialiśmy dekoracje sceniczne będące efektem wielu osób - także spoza grupy występującej. Była to wspaniała uczta duchowa tak dla widowni, jak i dla wszystkich osób biorących udział w tym spektaklu.

Fryderyk Chopin przyjeżdża

Sekcja Literacka po raz kolejny przedstawiła montaż słowno-muzyczny dotyczący Roku Chopinowskiego. To wydarzenie kulturalne miało miejsce
11 października 2010 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylnicy, gdzie licznie przybyli mieszkańcy gminy.
Już wcześniej w zaaranżowanym "salonie" przy stolikach - na których w stylowych lichtarzach paliły się świece - zgromadzili się wykonawcy przedsięwzięcia.
Panująca cisza na widowni i zasłuchanie zebranych w recytacje wierszy o Chopinie napisanych przez znanych poetów oraz w muzykę Pana Fryderyka - tym razem w wykonaniu muzyka Filharmonii "Sinfonia Baltica" p. Tadeusza Picza niewątpliwie świadczy o tym, że "spotkanie z Chopinem" dostarczyło wzruszających przeżyć. Kompozycje Chopina tego wieczoru były w transkrypcji na altówkę, co w niedużej sali GOK-u w Kobylnicy dodało tajemniczości, jaką ten instrument wyczarowuje swoim "aksamitnym" brzmieniem.
Program powyższy możliwy był do zrealizowania w ramach zadania publicznego Starostwa Powiatowego "Fryderyk Chopin przyjeżdża".Chopin wędruje

W Warszawie dobiegł końca XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, a wykonawcy wieczorku słowno - muzycznego o tym kompozytorze dalej prezentują swój program. 19 października 2010 r. pojechaliśmy do Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie i tego samego dnia do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach. Zawsze dbamy o poziom artystyczny owego montażu literacko - muzycznego, ale też o swój uroczysty ubiór podkreślający, że Fryderyk sam także bardzo dbał o swój wygląd.
Nie bez znaczenia jest też scenografia i rekwizyty dobrane do stylu epoki, w jakiej żył nasz Rodak, dlatego też zawsze bierzemy z sobą w podróż ten znaczący bagaż nie zważając na trud dźwigania, montowania i aranżacji.
A gospodarze odwiedzanych ośrodków w konsultacji z nami dbają o godne miejsce do prezentacji tegoż przedstawienia, a także o miłe przyjęcie nas wobec widowni.
Na scenie dostajemy kwiaty, a także podejmowani jesteśmy poczęstunkiem przez gospodarzy. Za każdym razem przeżywamy radość, że przyczyniamy się do propagowania wiedzy o tym wyjątkowym pianiście,
a także że dostarczamy artystycznych przeżyć słuchaczom.

Kwiaty dla wykonawców w Kępicach

Róże i nasze buzie

Rozmowy w kuluarach

Scenografia wieczornicy w Warcinie

Szynkareczka i gośc karczmy w pieśni pt. Hulanka

Zespól SUTW na tle zielonych mundurów z widowni w Warcinie


Chopin nadal wędruje

w dniu 9 listopada 2010 r. Słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Sekcji Literackiej poraz kolejny przedstawili montaż słowno - muzyczny o Chopinie. Jest to zadanie publiczne, współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku "Fryderyk Chopin przyjeżdża".
Montaż przedstawiony był już dla publiczności: Kobylnicy, Warcina, Kępic a teraz Bierkowa.
Do Bierkowa przybyli mieszkańcy: Jezierzyc, Siemianic, Wieszyna, Redzikowa i oczywiście Bierkowa. W skupieniu, idealnej ciszy 50 osób uczestniczyło w tym montażu poświęconym naszemu Wielkiemu Polakowi. Z tak wspaniałą publicznością warto było się spotkać.
Bedziemy tu przyjeżdżać.
Ruchomy Pamiętnik

W dniu 3 grudnia 2010 w Herbaciarni odbyła się promocja książki "Ruchomy Pamiętnik" .Byliśmy partnerami tego przedsięwzięcia. Międzyi innymi sluchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udzielali wywiadów do tego wydawnictwa.

Chopin kończy wędrówkę

W dniu 06.12.2010 Sekcja Literacka ostatni raz w tym roku przedstawiła widowisko - słowno-muzyczne "Chopin przyjeżdża". Tym razem spotkaliśmy się w Domu Kultury z mieszkańcami gminy Damnica.
Spotkanie Sekcji Literackiej

W dniu 7 marca 2011 r. nasze koleżanki: Nela Czupajlo i Ela Sztajnke czytały fragmenty ksiązki "Mój Nowy Dom" pensjonariuszom Domu Dziennego Pobytu w Słupsku. Spotkanie zakończyło się wspólna dyskusją .Wielu pensjonariuszy pamiętało czasy osiedlania się po II wojnie światowej w Słupsku. Dokumentowała przebieg spotkania nasza niestrudzona repoterka Krysia Ratajska.
Spektakl o Miłoszu

Sekcja Literacka przygotowuje spektakl o Miłoszu.
Rok Miłosza

"Każdy Jego nowy wiersz to było dla nas święto, niespodzianka, podarunek, temat do długich rozmów z przyjaciółmi i zaproszenie do rozmyślania w samotności." - Wisława Szymborska

Sekcja Literacka naszego Uniwersytetu w dniu 21.10.2011r. przedstawiła słuchaczom SUTW montaż słowno - poetycki o Czesławie Miłoszu wielkim poecie, prozaiku, eseiście, tłumaczu, laureacie nagrody Nobla z 1980r.Tego samego dnia z prezentacją o Miłoszu członkowie Sekcji Literackiej wystąpili również w Bierkowie dla seniorów z różnych miejscowości gminy Słupsk.

Miłosz w Dębnicy Kaszubskiej

W dniu 17 listopada 2011r. Sekcja Literacka przedstawiła w Domu Kultury w Dębnicy Kaszubskiej montaż słowno-poetycki o Czesławie Miłoszu.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy Dębnicy Kaszubskiej z wielkim zainteresowaniem, w ciszy wysłuchali prezentacji o wielkim poecie.
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska w pięknych słowach podziękował za doznane przeżycia podczas słuchania przygotowanych przez naszych członków wspomnień o życiu i twórczości Czesława Miłosza.
Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat utworzenia filii Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dębnicy Kaszubskiej.
Miłosz gościł w Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej

W dniu 7 grudnia 2011r. w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej Sekcja Literacka SUTW przedstawiła montaż słowno - poetycki pt. "Czesław Miłosz świadek, komentator i wielki poeta XX wieku". Salę szkolną po brzegi wypełniała młodzież klas trzecich gimnazjum wraz z nauczycielami. Zebrani w ciszy i skupieniu wysłuchali recytacji wierszy i wiadomości o życiu i twórczości noblisty. Występ nagrodzono gromkimi brawami, a nauczycielka j. polskiego przekazała wyrazy uznania i serdecznie podziękowała członkom SUTW za ucztę duchową.
Kawiarnia Baccarat przyjazna seniorom!!

Sekcja Literacka SUTW w dniu 14 grudnia 2011r. w kawiarni Baccarat zaprezentowała spektakl poświęcony pamięci poety Czesława Miłosza.
Rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Seniorów i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Kawiarnia Baccarat zaproponowała seniorom ulgi:
kawa, herbata - 1 zł
ciastko drożdżowe - 3 zł
kieliszek koniaku - 3 zł

Seniorzy przyjęli z aplauzem tę inicjatywę.
Czekamy na dalsze propozycję ulg dla ludzi starszych.
Gośćmi w czasie spektaklu byli studenci tureccy odbywający studia w Akademii Pomorskiej.

Cytaty o kobietach i mężczyznach

W dniu 07.03.2012 r.w kawiarni Baccarat Sekcja Literacka Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowała słupskiej publiczności cytaty o kobietach i mężczyznach w/g Magdaleny Samozwaniec.
WIOSNA LITERACKA

W dniu 21.05.2012 r w ramach Wiosny Literackiej odbyło się spotkanie ze słupską pisarką Jolantą Nitkowską - Węglarz. Pisarka podzieliła się ze słuchaczami historią powstania wielu jej książek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. O twórczosci Jolanty Nitkowskiej - Węglarz w ciepłych słowach opwiedziała dr Marianna Borawska. Na koniec spotkania wielu czytelnikom pisarka złożyła dedykację na książkach.
NASZA POETKA

W dniu 16 czerwca 2012 roku w kawiarni Staromiejska nasza koleżanka Urszula Kwasińska promowała swój tomik wierszy. Byliśmy świadkami tego wydarzenia.
Gratulujemy.

JANUSZ KORCZAK

W dniu 25.10.2012 w sali kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się premiera spektaklu "Król Maciuś I" będącego owocem współpracy członków sekcji literackiej Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru SUTW oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Przedstawienie powstało dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Słupsk i Miasta Słupsk w ramach projektu SUTW "Janusz Korczak - dorosnąć do świata dziecka".
Spotkanie wpisało się w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczpospolitej Roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.
Duże zaangażowanie swojego czasu, umiejętności i wiedzy w powstanie tego spektaklu przyniosło piękne efekty, co zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności, która wypełniła salę do ostatniego miejsca.

JANUSZ KORCZAK W WARCINIE

Sekcja Literacka SUTW wraz z dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Dębnicy Kaszubskiej, przedstawiła dla dzieci i młodzieży w Warcinie spektakl "KRÓL MACIUŚ I". Jest to realizacja projektu "Janusz Korczak-dorosnąć do świata dziecka" współfinansowanego przez Powiat Słupski i Miasto Słupsk.

SŁUPSKIE ZADUSZKI 2012

W dniu 15 listopada 2012r. w restauracji "Staromiejska" odbyły się "Słupskie Zaduszki".
W czasie wieczornicy członkowie Sekcji Literackiej SUTW przedstawili wspomnienia o zmarłych słupszczanach i recytowali okolicznościowe wiersze. Nasz chór wystąpił z przygotowanymi na tę okazję pieśniami.
Uczestnicy "Zaduszek" w zadumie i skupieniu wysłuchali wspomnień a bliscy zmarłych, których wspominano dziękowali wykonawcom. Wszystkich wykonawców nagrodzono brawami.


KRÓL MACIUŚ i W KOBYLNICY

Przedstawienie "Król Maciuś I", które powstało w ramach projektu SUTW "Janusz Korczak - dorosnąć do świata dziecka" współfinansowanego przez Powiat Słupski i Miasto Słupsk zawitało w dniu 20 listopada 2012. do Zespółu Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Oglądały je dzieci z najmłodszych klas. Spektakl przygotowany przez seniorów SUTW (Sekcję Literacką i chór) przy udziale młodych aktorów ze świetlicy środowiskowej w Dębnicy Kaszubskiej wywołał żywą reakcję widzów - dzieci śmiały się, biły brawo, a także odpowiadały na pytania związane z przedstawieniem.

ANNA ŁAJMNNG W PRZEDSZKOLU

W dniu 09.01.2013 członkowie Sekcji Literackiej rozpoczęli czytanie bajek Anny Łajming w przedszkolach. Zadowolenie dzieci, ich wsłuchanie się w tresci bajek popartrych eksponatami to miła nagroda dla członków Sekcji literackiej SUTW.


NASZE POETKI

W dniu 24 maja 2013r. w ramach Wiosny Literackiej odbyło się spotkanie członków SUTW z poetkami - słuchaczkami naszego uniwersytetu.
Opowiadały o swojej twórczości i prezentowały wiersze nasze koleżanki:

- Halina Staniszewska
- Urszula Kwasińska
- Maria Szydlik
- Anna Boguszewska

Spotkanie prowadziła Jolanta Krawczykiewicz - Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury.

TUWIM WŚRÓD NAS

W dniu 18 listopada 2013 r. odbył się bardzo ciekawy wykład połączony ze spektaklem słowno-muzycznym. Wykład o życiu i twórczości Juliana Tuwima wyglosiła p. dr Marianna Borawska. Członkowie Sekcji Literackiej deklamowali wiersze a koleżanka Helenka pięknie śpiewała pieśni do słów Juliana Tuwima

Spektakl został opracowany na warsztatach literackich podczas realizacji zadania publicznego "Przez edukację do aktywności społecznej - kontynuacja" współfinansowanego przezMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

SPEKTAKL SŁOWNO - MUZYCZNY

W dniu 3.12.2013 r. członkowie sekcji literackiej wystąpili ze spektaklem słowno-muzycznym w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku. Wykład o życiu i twórczości Juliana Tuwima p. dr Marianny Borowskiej oraz recytacje wierszy w wykonaniu naszych koleżanek i kolegi spotkały się z gorącym przyjęciem.

Spektakl został opracowany na warsztatach literackich podczas realizacji zadania publicznego "Przez edukację do aktywności społecznej - kontynuacja" współfinansowanego przezMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
PORTUGALIA

Pomaszerowały w świat
słowa artystów
melodie z nut
gesty przyjaźni
ujęte w objęcia
lawina pocałunków
spoczęła na policzkach
krople emocji
rozpostarły
pełen wahlarz
otulając płaszczem uniesienia
wibrującego zachwytu

Zredagowała - Halina Staniszewska 2014r.


ŻYCIE JAK LUSTRO

w zaparowanym lustrze
widzę niewyraźne rysy twarzy
nie widzę zmarszczek
choć w kościach swoje lata czuję
oko już nie takie bystre
umysł nie taki lotny
serce już tak nie kocha
uszy nie chcą wszystkiego słyszeć
zdrowie doskwiera od dawna
dieta i leki w codziennym menu
miłość jak nadzieja
wciąż w duszy gra
życie jest jak lustro
gdy ulotne opary zejdą
prawdziwy stan ducha
odsunie iskrę zwątpienia

Anna Boguszewska


ŚNIŁO MI SIĘ MIASTO ANIOŁÓW

śniło mi się miasto aniołów
mrugały iskierki gwiazd
widziałam dwa księżyce
słyszałam koncert na dzwony
pod czarnym płaszczem nocy
w świetlistym pejzażu nieba
z wiatrem we włosach
tańczyły upadłe anioły
srebrnymi alejkami
pośród miliona białych róż
do nieba szły parami
zastępy niebieskich dusz
przy rozłożonej sztaludze
malarz stał niemy jak słup
zbierając w myślach
pogubione resztki słów
zamilkły ptaki, zgasł ogień
przy bramie niebiańskiego spokoju
czujny anioł stróż
dzwoneczkiem przerwał sen

Anna Boguszewska


DWIE TĘSKNOTY WIATREM PISANE

wezwał Cię wielki błękit
skotłowanych morskich fal
pomarszczonych siłą huraganu
targanych nostalgią nieba
przygnała Cię
wyrwana z serca tęsknota
za powiewem morskiego wiatru
i uśmiechem losu
na rozkołysanych morskich falach
między burtami statku
wolno płynie marynarskie życie
z wypisaną na twarzy tęsknotą
za domem rodzinnym
w portowym mieście
za pieśnią dzwonów kościelnych
niesioną wiatrem od morza
dwie tęsknoty wiatrem pisane
jak siostry z niespokojnym sercem
i twarzą malowaną melancholią
błękitu morza i nieba

Anna Boguszewska


NASZ KOLEGA LAUREATEMWYRÓŻNIENIE NASZEGO KOLEGIZAGRAM

W dniu 09.06.2014r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbyła się promocja książki naszej koleżanki Urszuli Kwasińskiej pt. "ZAGRAM" "ICH WERDE SPIELEN". Przedstawione w tomiku wiersze przetłumaczone są na język niemiecki, aby zbudować pomost między polskim i niemieckim czytelnikiem. Podczas wieczoru autorskiego aktorzy teatru SUTW deklamowali wiersze poetki.
ZADUSZKI 2015

Złożę wam ukłon z poświaty
Tlących świec
Światła zniczy
Wśród zaplątanych mar nocnych
Zwidów
Potrzebujemy przytulić
Serca do serc
Tych
co odeszli
h, s,


Przetrzyj stół
Rozpostrzyj biały obrus
Garścią siana
Namaluj gościnność
dwanaście czar życia
jak apostołowie
wypełnij pokarmem
otul swym sercem
miłością
słabych duchem
wesprzyj na ramieniu
by umieli dalej kroczyć

Z przesłaniem świątecznym
Halina Staniszewska


CHÓR. WYKŁAD I SPOTKANIE

W dniu 13.10.2014 Pani dr Marianna Borawska wraz z członkami Sekcji Literackiej wygłosiła wykład "Jan Nowak -Jeziorański w 5-tą rocznicę śmierci".Wykład poprzedził występ chóru. Po wykładzie natomiast odbyło się spotkanie z Panią Barbarą Nowacką. Dyskutowano o wykluczeniu z uwagi na wiek.

JAN NOWAK JEZIORAŃSKI

"Rok 2014 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Jana Nowaka Jeziorańskiego. 02.10. 2014 r. minęła 100 rocznica urodzin Jana Nowaka Jeziorańskiego. Z tej okazji dr Marianna Borawska wraz z sekcją literacką UTW przygotowała wykład o Emisariuszu z Warszawy. W Filii Biblioteki nr 5 przy ul. Jana Kazimierza 27.11.2014 przedstawiony został montaż słowno - literacki który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Sekcja literacka wykład o Janie Nowaku Jeziorańskim przedstawiła także w zaprzyjaźnionym UTW w Ustce 19.11.2014 r. gdzie wysłuchało go 150 osób. Został nagrodzony gromkimi brawami.

W dniu 10.12.2014 r z tym samym tematem członkowie Sekcji Literackiej spotkali się z czytelnikami w Bibliotece przy ul. BR.Gierymskich

WALENTYNKI 2016

Spójrz okiem łaskawym
Obok istnienie czeka
Na interakcję
Pragnień
Uczuć
Ciekawości
Halina Staniszewska,


ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA

W dniu 08.12.2014 po wykładzie dr Marianny Borawskiej członkinie Sekcji Literackiej sprawiły kolegom i kolezankom świąteczną niespodziankę recytacją okolicznościowych, świątecznych wierszy.
KONKURS RECYTATORSKI

21.03.2015 r. odbyły się słupskie eliminacje powiatowe
60-Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży i dorosłych, w których udział wzięli między innymi członkowie Sekcji Literackiej SUTW. Jedna z dwu równorzędnych trzecich nagród trafiła do Jerzego Zellmy, wyróżnienie otrzymała Halina Gawrych, zaś Halina Nowocińska zakwalifikowała się do przeglądu wojewódzkiego, zajmując pierwsze miejsce w "turnieju wypowiedziane słowa".
GRATULUJEMY

Zagubione słowa
przepojone smutkiem
Bliskie sercom naszym
Kroczą obok
Ukołysane w ciszy
Zadumie

Halina Staniszewska,


NASZA PAMIĘĆ

Przychodzimy
stąpając skromnie
by nie zakłócić ciszy
trwania
Płomień świecy
wiatrem kołysany
Wilgotne oczy
troską zasnute
myśli zatrzymane
w biegu codzienności

sh


ZADUSZKI

Ci co odeszli
spoczywają
w spokoju
otuleni barwami jesieni
trwamy razem z nimi
pamięcią
światłem tlących świec
z pokorą
w zamyśleniu
Staniszewska H


OGRÓD LITERACKI

15 czerwca 2015 r. uroczyście został otwarty LAWENDOWY OGROD LITERACKI w bibliotece. Zagospodarowana została przestrzeń pomiędzy budynkiem biblioteki /przy ul. Grodzkiej/ a średniowiecznymi murami.
W owartym OGRODZIE odbyła się promocja książki "Wyprawa do Krainy Baśni" Jolanty Nitkowskiej - Węglarz. Na promocję książki przybyła z Danii autorka ilustracji-Iwona Lifsches.
I my tam byliśmy również ,nasz chór Seniores Cantates uświetnił tę uroczystość a Jerzy Zellma i Urszula Wyrwa przeczytali fragment bajki "Konik na biegunach".

KAMISHIBAI

To sposób prezentowania dzieciom bajek /można i dorosłym !!! /. Realizując Projekt finansowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" grupa słuchaczy SUTW pod kierunkiem Heni Głowińskiej przygotowuje się do prezentacji bajek dla dzieci w naszych słupskich przedszkolach. I nie tylko.
MAŁE EKSPERYMENTY ZE SZCZĘŚCIEM

Na ostatnim spotkaniu Sekcji Literackiej w roku akademickim 2016/2017 recenzowana była książka "Małe eksperymenty ze szczęściem" - "Sekretny dziennik Hendrika Groena lat 83 i 1/4"
SENIORZY DZIECIOM

Rozpoczęliśmy prezentacje bajek "w okienku". To dla dzieci nowość. Prezentacja odbyła się w przedszkolu "Niezapominajka" oraz w świetlicy środowiskowej. Projekt współfinansowany został przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "Ę"