Sekcje SUTW

Historyczna Biologiczna Geograficzna Medyczna Językowa
Brydżowa Turystyczna Gimnastyczna Pływacka Filmowa
Literacka Chór Teatralna Wolontariat Ceramiczna
Miłośn. Słupska Komputerowa Kabaretowa Malarska Historii SztukiSEKCJA KOMPUTEROWA

TRENUJEMY PAMIĘĆ

12 listopada 2014 r. 70 słuchaczy SUTW rozpoczęło trening pamięci prospektywnej. Każdy z uczestników do końca br odbędzie 11 spotkań z trenerami.
Jest to międzynarodowy /Genewa, Warszawa/ projekt badawczy realizowany przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie.
KURS KOMPUTEROWY ROZPOCZĘTY
ROK AKADEMICKI 2014/2015

Kierownik Sekcji : Gaj Władysław tel: 59 843 06 19 ; 512 976 232
Prowadząca szkolenie: p. Anna Kublik

Kursy w zakresie obslugi komputera odbywają się:
1. czwartki godz.17:00-18:30 dla poczatkujących
2. wtorki godz. 17:00-18:30 dla zaawansowanych

Miejsce kursu: ul. Piłsudskiego 5B/14


KURS KOMPUTEROWY

Kurs komputerowy prowadzi dr Krzysztof Myszkowski.
Kurs zakończył się 01.04.2014 r. uroczystym rozdaniem dyplomów.

TRWA NADAL ROK UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Rektor Akademii Pomorskiej zaproponował słuchaczom Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bezpłatne kursy komputerowe. W 3 grupach dla zaawansowanych oraz 2 grupach dla początkujących przeszkoli się ok. 80 osób.
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 11 lutego 2013 r. Zajęcia prowadzi
mgr inż. Ryszard Szaja

Dziękujemy
KURS KOMPUTEROWY

15 grudnia 2012 r. zakończył się kurs komputerowy zorganizowany w ramach realizowanego zadania publicznego "Przez edukację do akrtywności społecznej", współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012/2014.