Sekcje SUTW

Historyczna Biologiczna Geograficzna Medyczna Językowa
Brydżowa Turystyczna Gimnastyczna Pływacka Filmowa
Literacka Chór Teatralna Wolontariat Ceramiczna
Miłośn. Słupska Komputerowa Kabaretowa Malarska Historii SztukiSekcja Historii Sztuki

Kierownik Sekcji - Ewa Wiśniewska

2012/2013
03.06.2013 Stanisław Ignacy Witkiewicz-malarstwo i rysunki
- mgr Beata Zgodzińska
27.05.2013 Ikonografia monet - mgr Katarzyna Pągowska
22.04.2013 Mit grecki i rzymski od antyku do nowoczesności
- mgr Beata Zgodzińska
25.03.2013 Sztuka nowoczesna - mgr Lucjan Hanak
25.02.2013 Symbolika nagrobków żydowskich
- mgr Katarzyna Pągowska
28.01.2013 Ikonografia świętych - Anna Brochocka
17.12.2012 Historia nowożytna - mgr Ewa Czaplińska
26.11.2012 Sztuka starożytna
- mgr Beata Zgodzińska, mgr Anna Brochocka