Sekcje SUTW

Historyczna Biologiczna Geograficzna Medyczna Językowa
Brydżowa Turystyczna Gimnastyczna Pływacka Filmowa
Literacka Chór Teatralna Wolontariat Ceramiczna
Miłośn. Słupska Komputerowa Kabaretowa Malarska Historii SztukiSekcja geograficzna
Czwartki godz. 10:00 - aula Instytutu Geografii Akademii Pomorskiej
ul. Słowiańska

GEOGRAFIĘ CZAS ZACZĄĆ

W dniu 05.11.2015 r. rozpoczęliśmy cykl wykładów geograficznych ciekawym wykładem Prof. dr hab. Ivana Kirvela "Zasoby wodne Białorusi i ich racjonalne wykorzystanie"
Sala w Instytucie Geografii/ ul. Słowiańska / jest duża, wszyscy się pomieścimy.
Rok akademicki 2016/2017
kierownik sekcji: Krystyna Tarasiuk
01.06.2017
"Moja piękna Suwalszczyzna" - mgr Iwona Pasamonik
04.05.2017
"Przestrzeń turystyczna Pojezierza Drawskiego"
- prof. dr hab. Iwona Jażewicz
06.04.2017
"Geologia, paleogeografia, geodynamika wybrzeża i ochrona brzegów Zatoki Usteckiej"
- prof. dr hab. Wacław Florek,
02.03.2017
"Gospodarowanie przestrzenią wiejską w skali lokalnej" - dr Gabriela Czapiewska
02.02.2017
"Piesze wycieczki szkolne jako narzędzie w edukacji regionalnej" - mgr Łukasz Marszałek,
26.01.2017
"Szkocja - polowanie na potwora Lochness" - dr Monika Niska,
01.12.2016
"Naturalne krajobrazy Ziemi Sławieńskiej w kontekście geologicznej historii Pomorza" - prof. dr hab. Wacław Florek
03.11.2016
"Baza noclegowa polskiego wybrzeża Bałtyku"
- dr. Krzysztof Parzych
06.10.2016
Nielegalny import gatunków CITES do Polski
- prof. dr hab. Adam Wojciechowski

Rok akademicki 2015/2016,
02.06.2016
"Filipiny"-dr Marek Majewski
05.05.2016
"Przestrzeń turystyczna Pomorza Środkowego"
-prof. dr hab.Iwona Jażewicz
07.04.2016
"Współczesna pomorska wieś"- dr Gabriela Czapiewska
03.03.2016
"Uzdrowiska Białorusi na europejskim rynku turystycznym" - prof. dr hab. Ivan Pirozhnik
04.02.2016
"Atrakcyjność turystyczna krajów skandynawskich"
- dr Krzysztof Parzych
07.01.2016
"Iluzje odwzorowań kartograficznych"
- dr Krzysztof Strzelecki
03.12.2015
"Japonia" - dr Monika Niska
05.11.2015
"Zasoby wodne Białorusi i ich wykorzystanie"
- prof. dr hab. Ivan Kirvel

Rok akademicki 2014/2015
11.06.2015
Uwarunkowania demograficzne rozwoju miast Pomorza"-prof.dr hab.Iwona Jażewicz
07.05.2015
Globalne zmiany klimatu"-dr Dariusz Baranowski
02.04.2015
Geografia polityczna-wybrane aspekty-dr Gabriela Czapiewska
05.03.2015
"POMOCny GIS"-mgr Iwona Pasamonik
05.02.2015
Torfowiska Polski i ich zróżnicowanie florystyczne"
-dr Marek Majewski
08.01.2015
"Tajemnice Wyspy Wielkanocnej" - dr Aneta Marek
04.12.2014
"Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej"
-dr Anna Wiśniewska
06.11.2014
"Woda jako woda" -prof. dr hab. Ivan Kirvel
23.10.2014
"Rajdy piesze w świetle działalności klubu turystyki pieszej "Mikołajek PTTK Słupsk" - mgr Łukasz Marszałek

Rok akademicki 2013/2014
05.06.2014
"Skutki gospodarcze wydobycia gazu łupkowego w Polsce" - dr Mariusz Miedziński
08.05.2014
"Pomniki dziedzictwa kulturowego i regiony turystyczne Białorusi" - prof. Ivan Pirozhnik
03.04.2014
"Problemy wykorzystania wody" - prof. Ivan Kirvel
06.03.2014
"Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich"- dr Gabriela Czapiewska
06.02.2014
"Torfowiska Polski i ich zróżnicowanie florystyczne"
- mgr Joanna Gadziszewska
09.01.2014
"Dlaczego Ziemia się trzęsie?" - dr Monika Niska
05.12.2013
dr Paweł Czapliński - "Dlaczego nie jemy ryb?"
07.11.2013
"Metody badań dawnych map" - dr Krzysztof Strzelecki


Rok akademicki 2012/2013
05.06.2013
"W kraju Tango, mate i asado"- dr Krzysztof Parzych
08.05.2013
"Nielegalne pamiątki turystyczne"
- Prof. Adam Wojciechowski
10.04.2013
"Wpływ zbiorników zaporowych na środowisko"
- prof. Mieczysław Banach
06.03.2013
"Ukraina-historia i wspołczesność"
- prof. Aleksander Kuczapski
09.01.2013
Miasto jako układ ekologiczny, właściwości i przeobrażenia środowiska przyrodniczego na terenach zurbanizowanych"- dr Agnieszka Flis
05.12.2012
Działalność i dorobek F. F. Czakiego królewskiego kartografa z XVIII w. - mgr Krzysztof Strzelecki
07.11.2012
"Afganistan - kraj i ludzie" - dr Krzysztof Petelski
10.10.2012
Baza noclegowa polskiego wybrzeża od Dźwirzyna po Jarosławiecw latach 1986-2012 oraz perspektywy jej dalszego rozwoju do 2025 r.-dr Mariusz Miedziński


Rok akademicki 2011/2012
06.06.2012
Globalne ocieplenie - dr Dariusz Baranowski
09.05.2012
"Afganistan - kraj i ludzie" - dr Krzysztof Petelski
04.04.2012
"Procesy integracji międzynarodowej i regionalnej"
- dr Gabriela Czaplewska
07.03.2012
"Mapa Wisły FF Czakiego"- rękopiśmienny osiemnastowieczny zabytek kartograficzny"
- mgr Krzysztof Strzelecki
04.01.2012
Mapy cyfrowe, zdjęcia lotnicze i satelitarne
- mgr Łukasz Śmiałek
07.12.2011
Historia zapisana w jeziorach - dr Monika Niska
09.11.2011
Typologia gospodarki rolnej oraz rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie - dr Gabriela Czapiewska
12.10.2011
Człowiek wobec globalnych zagrożeń środowiska
- dr Adam Kowalak

Uwaga: Geografia turystyczna świata - prof. dr hab. Adam Wojciechowski środy 14:00-15:30 sala 22 ul. Partyzantów

Geografia turystyczna wybranych krajów - poniedziałki 14:40-16:00 sala 22 ul. Partyzantów


Rok akademicki 2010/2011
01.06.2011
Ochrona przyrody i krajobrazu na Pomorzu Zachodnim
- dr Agnieszka Flis
04.05.2011
Dawne plany miasta Słupska - mgr Krzysztof Strzelecki
06.04.2011
Globalizacja - co to za zwierzę? - dr Paweł Czapliński
02.03.2011
Uzdrowiska Kołobrzegu - dr Mariusz Miedziński
02.02.2011
Geografia turystyczna krajów Półwyspu Bałtyckiego
- dr Krzysztof Parzycki
01.12.2010
Torfowiska kluczem do przeszłości - dr Joanna Pajewska
03.11.2010
"Jak przewidywać pogodę"
"Dziura ozonowa" - dr D. Baranowski
06.10.2010
"Gleby" - dr Jerzy Jonczak


Rok akademicki 2009/2010
02.06.2010
"Współczesne formy osadnictwa miejskiego"
dr Wioletta Szymańska
05.05.2010
Temat będzie podany w innym terminie
07.04.2010
"Geografia turystyczna Polski" - dr Mieczysław Pliszka
03.03.2010
godz.11:30
"Kartografia topograficzna w dziedzictwie kulturowym Pomorza (ujęcie retrospektywne)"
prof. dr hab. Andrzej Konias
03.02.2010
godz.11:30
"Geografia turystyczna Półwyspu Bałkańskiego", "Geografia turystyczna Ameryki Południowej"
dr Krzysztof Parzych
06.01.2010
godz.11:00
"Na Sołowki przez Nordkapp",
prof. dr hab. Mieczysław Banach
02.12.2009
godz.11:30
Wyspy Zielonego Przylądka
- prof. dr hab. Wacław Florek
12.11.2009
godz.10:00
Działalność człowieka a środowisko przyrodnicze
- dr Agnieszka Flis

Jednocześnie informujemy, że słuchacze SUTW mogą uczestniczyć w wykładach z Geografii turystycznej świata prowadzonych przez prof. dr hab. Adama Wojciechowskiego, które odbywają się w sali wykładowej (Aula), przy ul. Słowiańskiej.


Rok akademicki 2008/2009
03.06.2009
godz.11:30
Współczesne problemy demograficzno - osadnicze na Pomorzu Środkowym - prof. dr hab. Eugeniusz Rydz
06.05.2009
godz.11:30
Wulkanizm i zlodowacenia Islandii - dr hab. Wacław Florek
01.04.2009
godz.11:30
Współczesne problemy demograficzne w Polsce
- dr Paulina Szmielińska-Pietraszek
18.02.2009
Historia kartografii - Prof. dr Andrzej Koniaż
07.01.2009
Ochrona środowiska - Prof. dr Ryszard Klimko
17.12.2008
Kopaliny użyteczne dla potrzeb lecznictwa - dr Albin Orłowski
19.11.2008
Problemy przeobrażeń społeczno-gospodarczych na Pomorzu Środkowym w okresie zmian systemowych - Prof. dr Eugeniusz Rydz
02.10.2008
"Kraina lodów i wilków" - Prof. Wacław Florek Akademia Pomorska


Rok akademicki 2007/2008
04.06.2008
Zmiany klimatyczne - przyczyny i skutki
prof. dr hab. Adam Wojciechowski
07.05.2008
O wodzie na Ziemi
dr Kazimierz Pęcherzewski
02.04.2008
Środowisko zlewiska Bałtyku, jego historia i typy wybrzeży
prof. dr hab. Wacław Florek
05.03.2008
Klimat Polski
dr Małgorzata Kirsztenstein
06.02.2008
Polskie pomniki historii
dr Mieczysław Pliszka
22.01.2008
godz. 16:30
Warsztaty Geograficzne - czytanie z map
sala nr 16 Instytut Geografii ul Partyzantów 27

Warsztaty geograficzne
Zajęcia w Instytucie Geografii Akademii Pomorskiej ul Partyzantów
sala 16 godz.16:00

Rok akademicki 2007/2008
14.05 2008
Rzeżba polodowcowa
dr Marek Majewski /na jęcia przynieść atlasy/
09.04 2008
Ruchy podwójnej planety Ziemia-Księżyc
dr Albin Orłowski
26.03 2008
Typowe skały i skamieniołości
dr Jacek Kaczmarzyk

Archiwum