Sekcje SUTW

Historyczna Biologiczna Geograficzna Medyczna Językowa
Brydżowa Turystyczna Gimnastyczna Pływacka Filmowa
Literacka Chór Teatralna Wolontariat Ceramiczna
Miłośn. Słupska Komputerowa Kabaretowa Malarska Historii SztukiSekcja pływacka

Rok akademicki 2016 / 2017

Zajęcia rozpoczynają się 2 września 2016 r.
Duża niecka - odbywać się będą w każdą środę w godz. 10:15 - 11:15
Mała niecka (3 grupy),
- I grupa: środy godz. 8:00 - 9:00
- II grupa: piątki godz. 8:00 - 9:00
- III grupa: piątki godz. 9:00 - 10:00

Sprawy organizacyjne: Maria Sikorska / tel 608 600 054 /

Rok akademicki 2014 / 2015

Zajęcia będą się odbywały:
Brodzik - w każdy piątek
- I grupa: godz. 9:00 - 10:00
- II grupa: godz. 10:15 - 11:15

Pływalnia - w każdą sobotę godz. 13:15 - 13:55

Sprawy organizacyjne: Maria Sikorska / tel 608 600 054 /

Rok akademicki 2013 / 2014

Zajęcia na pływalni (duża niecka) odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 10:15 - 11:15.

natomiast zajęcia na brodziku będą się odbywały w każdy piątek w dwóch grupach:
- I grupa w godz. Od 10:15 do 11:15
- II grupa w godz. Od 11:15 do 12:15

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Maria Sikorska.

Rok akademicki 2012 / 2013

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Anna Prusecka

Zajęcia na basenie dużym odbywają się w środy od godz. 12:15
Zajęcia na brodziku odbywają się w dwóch grupach
1 grupa: godz.8:00-9:00
2 grupa: godz.9:00-10:00

TO RÓWNIEŻ REHABILITACJA