Jak się z nami skontaktować?
Telefonicznie:
(59) 84 05 478
(22) 213 13 82
E-mailem:
sutw@o2.pl
Listownie:
Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku - SUTW
76-200 Słupsk
ul. Arciszewskiego 22a
Dom Studenta nr 3
REGON:
771621156
NIP:
8392890078
PKO SA I O SŁUPSK:
09 1240 3770 1111 0000 4534 4833


Łącza do stron Urzędów
Urząd Miejski w Słupsku Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Urząd Marszałkowski PFRON