Kliknij tutaj aby wyświetlić zdjęcia


Program Grundtvig


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Program Grundtvig jest jednym z kilku programów europejskich prowadzonych przez Unię Europejską służących poszerzaniu wymiany wiedzy, bogactwa kulturalnego młodzieży szkolnej, akademickiej oraz osób dorosłych. Programem specjalnie przygotowanym dla osób dorosłych jest Progam Grundtvig, którego nazwa pochodzi od nazwiska duńskiego duchownego oraz pisarza: Nikoli Frederika Severina Grudtviga (1783-1872). Frederik Grundtvig był pomysłodawcą oraz orędownikiem idei szerokiego dostępu do oświaty i wiedzy ludzi każdego wieku i każdej pozycji społecznej.
Programy Grundtvigowskie obejmują swym zakresem długą listę tematyczną działań, realizowanych przez najróżniejsze organizacje społeczne oraz instytucje na terenie całego kraju, zawsze jednak w swych zadaniach nacelowanych na promowanie oświaty, wiedzy, wymiany kulturalnej pomiędzy państwami Krajów Unii Europejskiej oraz państw współuczestniczących spoza Unii Europejskiej. W jednej z form realizacyjnych przewidują współdziałanie kilku organizacji z różnych państw EU.

W programie który rozpoczął się w listopadzie 2010 r. współpracują organizacje z następujących państw:

Austria - Centrum Szkolenia Zawodowego w Wiedniu
Niemcy - Centrum Wolontariackie w Berlinie
Niemcy - Uniwersytet w Ulm
Słowenia - Centrum Szkolenia Zawodowego w Ljubijanie
Anglia - Uniwersytet of Strathclyde w Glasgow
Polska - Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupsku

Instytucje wyżej wymienione podjęły się zadania współpracy w ramach przedsięwzięcia o nazwie:

TELL ME ABOUT YOUR COMMITMENT
OPOWIEDZ MI O TWOIM ZAANGAŻOWANIU

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie wymiany doświadczeń, wiedzy, osiągnięć z zakresu pracy wolontariackiej w otoczeniu społecznym w którym mieszkamy i pracujemy ze szczególnym uwzględnieniem pracy na rzecz integracji społecznej i poprawy jakości życia osób "trzeciego wieku".

Spotkanie Uczestników Programu Grundtvig
w Barcelonie

Spotkanie odbyło się w dniach 27-29 Listopada 2010 r. w pomieszczeniach barcelońskiej Fundacji Rozwoju Społecznego przy ulicy Salvat Papaseit 1 (www.sciint.org).

Uczestnicy spotkania:
Gabriela Kórting - Ulm
Paula Schweinberger - Ulm
Lynda Scott - Glasgow
Melanie Trechard - Glasgow
Monika Reif - Wiedeń
Magdalena Braumuller - Wiedeń
Viktorja Drnoysek - Ljubljana
Karmen Golob - Ljubljana
Herbert Spindler - Berlin
Claudio Cassetti - Berlin
Giani Orsini - Barcelona
Jerzy Berendt - Słupsk

Podczas trzech roboczych sesji, rozciągniętych pomiędzy godzinami porannymi a dosyć późnym popołudniem ustalono rzeczowy i terminowy plan aktywności poszczególnych organizacji biorących udział w PROJEKCIE. Wspólne z pozostałymi uczestnikami Projektu będą spotkania wolontariuszy pracujących na rzecz dzieci, młodzieży czy osób starszych, w tym rodzin potrzebujących pomocy socjalnej- np. rodzin imigrantów czy też na rzecz osób starszych pragnących wypełnić swój czas zajęciami kulturalnymi, sportowymi, społecznymi, opiekuńczymi, artystycznymi i wieloma innymi formami zaangażowania społecznego.

PROJEKT TELL ME ABOUT YOUR COMMITMENT

Ma w założeniu zbliżyć wolontariuszy z państw uczestniczących, umożliwić wymianę doświadczeń przez co wzmocnić motywację do kontynuowania dalszej pracy społecznej. Wobec faktu uczestnictwa kilku państw w PROJEKCIE, do zagadnienia podstawowego urasta sprawa komunikacji pomiędzy uczestnikami no i rzecz oczywista znajomość języków obcych, (preferowana znajomość języka niemieckiego, angielskiego i hiszpańskiego). Jako formę podstawową komunikacji wybrano, co oczywiste, łączność elektroniczną, komputerową z użyciem technologii emailowej, łączności bezpośredniej głosowej i video, prezentacji .pps, opisów .doc. Planuje się także możliwość prezentacji dorobku artystycznego, plastycznej czy literackiej. W ramach wykorzystania mediów elektronicznych w dniu 11 Grudnia 2010 odbędzie się "spotkanie online" pomiędzy uczestnikami PROJEKTU z Berlina oraz Słupska. Do spotkania tego przygotowujemy się organizacyjnie, technicznie i tematycznie.


Jerzy Berendt

Wieczornice o Chopinie dla społeczeństwa


Zakończył się Rok Chopina. Nie wszyscy ludzie, szczególnie ci mieszkający na wsiach mieli wiedzę o życiu i twórczości tego wielkiego kompozytora.12-osobowa grupa wolontariuszy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku (członkowie sekcji literackiej) przygotowała montaż słowno-muzyczny o życiu i twórczości Chopina - "Chopin przyjeżdża". Scenografia i rekwizyty dobrane zostały do stylu epoki, w której żył Chopin.Program przedstawiony został w 7 gminach położonych wokół miasta Słupsk. Objazd gmin zakończył się 6 grudnia 2010 r.


Licznie przybyli mieszkańcy wiosek położonych w odwiedzanych gminach zapoznali się z życiem i twórczością Chopina. Panująca na widowniach cisza i zasłuchanie w deklamowane poezje o Chopinie oraz uważne wysłuchanie jego kompozycji muzycznych świadczyły o tym, że spotkania dostarczyły wzruszających artystycznych przeżyć mieszkańcom okolicznych wsi.Gala wolotariatu

W dniu 10 grudnia 2010 r. odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu zorganizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku. Była to okazja do podziękowań wolontariuszom za chęć działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego nas świata.Podczas Gali nasz wolontarystyczny zespół został wyróżniony Dyplomem, a także indywidualny Dyplom otrzymała Eleonora Sztajnke.

Notatka o spotkaniu internetowym z partnerami
z Berlina

W dniu 11.12.2010 odbyła się video konferencja pomiędzy grupą wolontariuszy Centrum Wolontariatu w Berlinie a grupą wolontariuszy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ze strony berlińskiej uczestniczyło 17 osób a ze strony SUTW 8 osób.

Bączkiewicz Irena
Berendt Jerzy
Czupajło Nelly
Majerowicz Renata
Orłowkska Stanisława
Ratajska Krystyna
Sztainke Eleonora
Wyrwa Urszula

Spotkanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem programu SKYPE w wersji audio i video. Podczas spotkania nastąpiła prezentacja uczestników spotkania oraz prezentacja wspólnych i indywidualnych zamierzeń zespołów w ramach wielostronnego PROGRAMU GRUNDTVIG. Strona niemiecka przedstawiła swój zakres pracy w środowisku imigrantów z różnych stron świata oraz bardziej szczegółowe działania ( praca z dziećmi, praca z młodzieżą oraz osobami starszymi).

Strona słupska przedstawiła swój zakres pracy z osobami starszymi już po zakończeniu ich pracy zawodowej polegający na pomocy w adaptacji do nowych warunków życia. Spotkanie odbywało się głównie w języku niemieckim, ale także w języku angielskim i włoskim, oraz oczywiście w języku polskim. Możliwość komunikowania się w języku polskim była możliwa bowiem po stronie berlińskiej uczestniczyły także panie pochodzenia polskiego.

W trakcie spotkania omawiano możliwość obustronnego zaprezentowania dorobku artystycznego z zakresu teatru, prac plastycznych oraz muzycznych.

Uczestnictwo w PROGRAMIE GRUNDTVIG, z możliwością uzyskania środków finansowych, pozwoliło na zorganizowanie spotkania internetowego. Znajomość języków obcych wśród uczestników umożliwiła łatwy i bliski kontakt między uczestnikami spotkania. Obie strony są zgodne iż takie spotkania są pożyteczne, zbliżają, umożliwiają wymianę doświadczeń i będą kontynuowane.

Dary dla ubogich

Przed świętami Bożego Narodzenia, przez kilka dni wolontariuszki Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Wanda Drozd i Stanisława Orłowska działały na rzecz osób biednych. W dużym sklepie spożywczym zachęcały kupujących do dzielenia się zakupami z potrzebującymi pomocy. Zbierały do koszy produkty spożywcze mąkę, cukier, kasze, wędliny, sery, tłuszcze, słodycze i inne.

Dary te zostały poprzez stowarzyszenie Caritas działające przy parafii kościoła pw. Maksymiliana Kolbego przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom i osobom samotnym.Projekt partnerski Grundtvig

Wideokonferencja z dnia 11.12.2010
Więcej - kliknij w znak Grundtviga w prawym górnym rogu strony

Wolontariat dla dzieci z Białorusi

5 stycznia 2011 roku wolontariusze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościli w Słupsku dzieci z Białorusi. Dzieci nocowały w domu parafialnym kościoła w Duninowie (wioska położona w pobliżu Słupska), a spotykaliśmy się z nimi w Ośrodku Kultury w Słupsku.

Wiedząc o ich przyjeździe do Słupska nasi wolontariusze przygotowali się na spotkanie z dziećmi:

wykonano wełniane okrycia dziecięce na drutach i szydełku (chusty) oraz zakupiono rękawiczki i szale dla 42 dzieci

przygotowano ciasto na podwieczorek dla dzieci.

Jeden z naszych wolontariuszy przygotował dla wszystkich dzieci czekolady. Zapytany "czy okradł sklep" odpowiedział: "Spłacam dług wdzięczności. Po II wojnie światowej jako dziecko byłem uczestnikiem kolonii letnich dla polskich dzieci w Szwecji. Otrzymałem wówczas czekoladkę... Smak jej pamiętam do dziś" - usłyszeliśmy.

Wszystkie podarunki wolontariusze wręczyli dzieciom, które z radością dały popis tańca i śpiewu. Było wzruszenie i wielka radość.

Koncerty kolęd


W polskiej tradycji jest śpiewanie kolęd w okresie od Świąt Bożego Narodzenia do 2 lutego 2011 roku. Kolędy śpiewa się w kościołach, domach, na spotkaniach rodzinnych i przyjacielskich. 35 wolontariuszy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowiło przygotować na 3 głosy znane i mniej znane kolędy i zaśpiewać w kościołach. W ten sposób wierni wysłuchali pięknych kolęd:


6 stycznia w godzinach rannych w kościele pw. św. Rodziny
6 stycznia w godzinach popołudniowych w kościele mariackim - wspólnie z czterema innymi chórami
2 lutego w kościele pw. św. Józefa.

Sztuką niesiemy radość

Wikipedia określa: Teatr - rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Niezbędnym elementem spektaklu teatralnego jest też widownia teatralna czyli zbiór osób, które znajdują się w sali w czasie prezentowania sztuki. To jest miejsce jakby zaczarowane, w którym doznajemy różnych emocji: radości, refleksji, czasem grozy.

Za sprawą niezwykłych aktorów - wolontariuszy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyły się 2 spektakle fragmentów "Zielonej Gęsi" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w reżyserii prof. Daniela Kalinowskiego dla niezwykłej publiczności.Nasze kontakty z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu oraz młodzieżą niepełnosprawną z Warsztatów Terapii Zajęciowej trwają już kilka lat.Tym razem w dniach: 28 stycznia 2011 r. w Domu Dziennego Pobytu oraz 2 lutego 2011 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej spotkaliśmy się po raz kolejny dając zgromadzonej publiczności wesołym spektaklem uśmiechy i radość.Drugie spotkanie z berlińskimi wolontariuszami

W dniu 12 lutego 2011 r. odbyła się druga video konferencja z grupą wolontariuszy Centrum Wolontariatu w Berlinie a grupa słupskich wolontariuszy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ze strony berlińskiej uczestniczyło 19 osób, ze strony słupskiej 8 osób.
W konferencji uczestniczyli

Berendt Jerzy
Czupajło Nelly
Kurowska Hanna
Orłowkska Stanisława
Ratajska Krystyna
Siek Janina
Wyrwa Urszula
Ziemiec Bożena

Spotkanie przeprowadzone za pośrednictwem audio audio i video odbyło się w Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Powitania wolontariuszy dokonali:
- ze strony berlińskiej - Herbert Spindler
- ze strony słupskiej - Jerzy Berendt

Prezentacji słupskich wolontariuszy dokonała Nelly Czupajło
Celem sprawnego przebiegu konferencji 4 słupskie wolontariuszki przygotowały na piśmie opis swoich działań. Berlińskim uczestnikom konferencji Nelly przekazała te informacje w języku niemieckim:

Janina Siek twierdzi, że opiekę nad słabszymi ma w genach. Kieruje grupą wolontariuszy opiekujących się upośledzonymi fizycznie i umysłowo w ośrodku w Machowinku i w Słupsku. Opowiedziała jak wędrowała z tą grupą nad morzem i uczyła robótek ręcznych. Stwierdziła, że przebywanie z tą grupą ludzi daje radość i uczy pokory.

Danuta Wabia - do wolontariatu trafiła przez przypadek zastępując chorą koleżankę opiekujacą się dziećmi dziećmi ze świetlicy środowiskowej. Przychodzą tam dzieci potrzebujący pomocy i rodzinnego ciepła. W większości pochodzą z rodzin patologicznych. Danuta uczy ich prac ręcznych i dużo rozmawia z nimi.

Stanisława Orłowska - z zawodu jest specjalistą od żywienia. Długie lata pracowała w Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i te swoje umiejętności postanowiła wykorzystać w pracy na rzecz potrzebującym. Urządza wigilie dla ludzi samotnych a dzieci ze świetlic środowiskowych uczy jak przygotować smaczne potrawy i pięknie nakryć do stołu.

Krystyna Ratajska - jest obecna wszędzie tam gdzie wolontariusze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku niosą pomoc potrzebującym. Dokumentuje fotografią te poczynania. Przekazuje swoją wiedzę fotograficzną dzieciom ze świetlic środowiskowych. Słupskie wolontariuszki pokazały swoim berlińskim kolegom zdjęcia obrazujące poszczególne dzialania oraz prezenty jakie otrzymują od wdzięcznych dzieci.

Niemiecki wolontariusz Philip Sonntag opowiedział swoje działania, które prowadzi jako wolontariusz. Philip opracowuje sztuki sceniczne, przygotowuje zespół amatorów do występów.

Niemieckich wolontariuszy zainteresowała nasza słupska sekcja teatralna, która również wystawia amatorsko sztuki.

ISA Holme natomiast pisze wspomnienia do wydawanej co kwartał publikacji. ISA zachęciła naszą słupską grupę do przesłania swoich wspomnień do tegoż wydawnictwa.

Nasze spotkanie zakończyło w serdecznej atmosferze.

Wspólne lepienie pierogów

W dniu 15 lutego 2011 roku nasze koleżanki: Nelly Czupajło, Renata Majerowicz i Danuta Wabia uczyły młodzież uczęszczającą do Warsztatów Terapii Zajęciowej jak przygotowuje się pierogi. Przyjemność tego działania była zarówno po stronie prezentujących wolontariuszek, jak i po stronie uczącej się młodzieży niepełnosprawnej.
Wolontariuszki przyniosły już farsz (trzy rodzaje: kapusta z grzybami, szpinak i twarożek na słodko) przygotowany w domu. Wspólnie przygotowano ciasto, nakładano farsze i lepiono pierogi.
Po ugotowaniu radość była ogromna, bo własnoręcznie wykonane pierogi smakowały wybornie, a wolontariuszki miały poczucie wielkiej satysfakcji z uczenia tej grupy młodzieży.

Ponowne spotkanie z Hiszpanami

W dniu 9 maja 2011 r. grupa wolontariuszy przy SUTW spotkała się po raz drugi już z wolontariuszami z Barcelony. Oczywiście tym razem było to także spotkanie wirtualne.
Tematem rozmów był program wyjazdowy do Wiednia: upewniliśmy się, że nasza prezentacja nie będzie zaskoczeniem dla pozostałych grup, bo Hiszpania również przygotowała nagrania o swojej działalności wolontarystycznej na płycie DVD - podobnie jak my w Słupsku. Wiemy już, że dwie osoby z Barcelony konwersujące z nami spotkamy "na żywo" w Wiedniu. Rozpoznamy je z pewnością dzięki temu spotkaniu na Skype.

Spotkanie uczestników Projektu Grundtviga w Wiedniu

W dniach od 19 do 22 maja 2011 r. grupa wolontariuszy z naszego Uniwersytetu przybyła do Wiednia, by wziąć udział w międzynarodowym spotkaniu uczestników Projektu "Tell me about your commitment" ("Powiedz mi o swoim zaangażowaniu"). W Partnerskim Projekcie udział biorą, począwszy od listopada 2010 r. - Austria, Niemcy, Szkocja, Hiszpania, Słowenia i Polska, której reprezentantem jest nasz Uniwersytet.
Program Grundtvig - który realizujemy - ma na celu:

Promocję wolontariatu i wolontariuszy oraz wymian doświadczeń w praktyce wolontarystycznej.
Wprowadzenie różnych form wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy współuczestniczącymi grupami wolontariuszy, szczególnie z wykorzystaniem techniki informatycznej.
Utworzenie wspólnej platformy łączności; www.tell-me/wp-admin , która powinna działać tak w trakcie, jak i po zakończeniu Projektu.

Uczestnikami tego spotkania ze strony SUTW byli:

Wyrwa Urszula
Czupajło Nelly
Renata Majerowicz
Danuta Wabia
Wanda Drozd
Eleonora Sztajnke
Krystyna Ratajska
Janina Siek
Jerzy Berendt
Natalia Kurhalyuk
Anna Prusiecka

Spotkanie ok. 55 osób z różnych krajów zostało zorganizowane w Wiedeńskiej Szkole Kształcenia Zawodowego i miało formę różnych zajęć "warsztatowych", polegających na opracowywaniu przez jego uczestników tematyki z zakresu wolontariatu. Uczestnicy spotkania zapoznali się z formami pracy w poszczególnych krajach i dokonali wymiany doświadczeń.
Mieliśmy okazję zapoznać się z formami pracy wolontarystycznej wśród emigrantów przybywających do Hiszpanii z Afryki Płn. a także organizacją pomocy osobom starszym w Glasgow w formie tzw "World Cafe"( osoby starsze, często pochodzą spoza Szkocji).
Grupa niemiecka z Berlina zaprezentowała swoje doświadczenia w pracy wśród grup emigrantów z krajów Bliskiego Wsch. i Europy Płd.
Grupa słupska SUTW - przedstawiła, w formie pokazu multimedialnego naszą pracę na rzecz seniorów w ramach Uniwersytetu w różnych grupach zainteresowań np: chór, zespół teatralny, grupa literacka oraz pracę naszych wolontariuszy poza Uniwersytetem. Przedstawiliśmy naszą pracę w Caritasie, w Domu Dziennego Pobytu, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w świetlicach środowiskowych z dziećmi.
Program Grundtvig w ramach którego realizujemy nasz wielostronny Projekt trwać będzie do końca lipca 2012 r. Najbliższe spotkanie międzynarodowe odbędzie się w Słupsku w październiku.
Wszystkie koszty spotkań są w całości pokrywane z dotacji europejskiej w ramach Projektu Grundtviga "Tell me about your commitment".Telekonferencja uczestników programu GRUNDTVIG

W dniu 21 września 2011r. w siedzibie SUTW odbyła się telekonferencja uczestników projektu GRUNDTVIG "Tell me about your commitment".
Spotkanie uczestników Projektu Grundtviga w Słupsku w dniach 11-14 października 2011

Spotkanie miało duże znaczenie, odbywało sie w czasie trwania Europejskiego Roku Wolontariatu a poprzedziło Europejski Rok Aktywności Seniorów i Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku /2012/.

Spotkali się przedstawiciele 6 państw /Anglia, Austria, Hiszpania, Niemcy, Polska i Słowenia/, w różnym wieku, o różnych profesjach zawodowych,reprezentujący różne orgaqnizacje. Wszystkim nam przyświeca idea wolontariatu - bezinteresowna pomoc potrzebujacym. Wymiana doświadczeń i dobrych wzorców sprzyja bowiem zwiększeniu angażowania się społeczeństwa obywatelskiego w wolontariat. Szerzenie zaś wiedzy o wartościach i znaczeniu wolontariatu poprawia ogólny stan wiedzy o wartościach wolontariatu w kontekście rozwoju jednostek, wspólnot i społeczeństw.

Jako organizatorzy spotkania pokazaliśmy naszym gościom rózne formy wolontariatu, który realizujemy jako słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pokazaliśmy ludzi dzialajacych na rzecz potrzebujacych oraz organizacje zajmujace się działalnościa pomocową.

Konferencja odbyła się w sali Senatu Akademii Pomorskiej a jej otwarcia dokonał dr hab.prof.nadzw.Roman Drozd-Rektor tejże uczelni.

Na spotkanie zaprosiliśmy:

pracownika naukowego Akademii Pomorskiej,wolontariusza obecnie przygotowujacego sie do obrony pracy doktorskiej z dziedziny wolontariatu. Pan Grzegorz Piekarski przedstawił w formie obrazowej genezę powstania oraz obecny stan wolontariatu w Polsce.
dyrekcję Wydziału Oświaty, dyrektora przedszkola integracyjnego oraz matkę dziecka niepełnosprawnego,którzy przedstawili problemintegracji dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi od przedszkola do liceum włącznie.
szefową Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz kilku wolontariuszy. Pani Ewa Kosiedowska omówiła funkcjonowanie wolontariatu w Słupsku i okolicach Słupska.
księdza katolickiego z biednej parafii we wsi Duninowo koło Słupska. Ksiądz Jerzy Wyrzykowski omówił zagadnienie pomocy szczególnie dzieciom, w tym dzieciom z Białorusi.

Nasi goście byli serdecznie przyjeci i mogli zapoznać się z działalnością placówek pomocowych i opiekuńczych w Słupsku. Byliśmy gośćmi:

Domu Dziennego Pobytu /dla ludzi starszych/
Warsztatów Terapii Zajęciowej /dla młodzieży niepełnosprawnej/
Caritas przy katolickiej parafii pw.św.Maksymiliana Kolbe.

Warsztaty, w których brali udzał wszyscy uczestnicy spotkania przybliżyły sylwetkę noblisty - Czesława Miłosza. Samodzielnie wykonane zakładki do książek z elementami wierszy /w języku angielskim/ i zdjęć Miłosza stanowią pamiątkę z pobytu w Słupsku.
Projekt partnerski Grundtvig

W dniu 12 lutego 2012 roku odbyła się druga wideokonferencja z partnerem niemieckim. Wideokonferencja odbyła się tym razem w Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Międzynarodowe spotkanie w programie "Tell me about your commitment" w Glasgow (Szkocja)

W dniach 21-23 marca 2012 r. odbyła się Konferencja uczestników programu "Tell me about your commitment" działających w wolontariacie. Udział wzięli wolontariusze z:

1) Austrii - Wiedeń
2) Hiszpanii - Barcelona
3) Niemiec - Berlin i Ulm
4) Polska - Słupsk
5) Słowenia - Lublana

Miejsce spotkania - Glasgow.
Organizator spotkania - grupa Uniwersytetu Strathclyde ? Centrum Lifelong Learning
Osoba organizująca ? Lynda Scott.

Zakwaterowanie w hotelu, miejsca posiłków i obrad były wcześniej ustalone na każdy dzień, a całość realizacji tego spotkania opracowane bardzo szczegółowo w sposób perfekcyjny. Od początku naszego wspólnego pobytu aż do zakończenia realizowaliśmy bez problemów cały program opracowany przez Lyndę Scott i grupę szkocką.
Należy podkreślić, że tematyka Konferencji była obszerna i spełniała oczekiwania wszystkich uczestników.

Pierwszy dzień był dniem przybycia do Glasgow i poznania miasta.

Drugiego dnia mieliśmy okazję przedstawienia naszych dokonań w zakresie działalności wolontarystycznej oraz wysłuchania prezentacji współuczestników Konferencji. Taka forma daje możliwość wykorzystania doświadczeń innych wolontariuszy w pracy własnej na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. W godzinach popołudniowych wspólnie uczestniczyliśmy w integracyjnym koncercie w ?Hub Community? wraz z seniorami spotykającymi się w tym klubie. Przeżycia, jakie doznaliśmy słuchając pięknych utworów w wykonaniu flecistki i wiolonczelistki, pozostaną niezapomniane.

Trzeciego dnia były zajęcia w Uniwersytecie Strathclyde - Centrum Lifelong Learning (słuchanie krótkich wystąpień połączone z dyskusją).Tematem był: Wolontariat w Szkocji, międzynarodowy wolontariat i bank czasu (bardzo pożyteczna i ciekawa forma dobrowolnej pracy, która może dać korzyści innym).Wnioskiem z tych zajęć było stwierdzenie, że w wieku późnej dorosłości czerpie się ogromne korzyści z nauki, która jest możliwa dzięki aktywności wolontariuszy umożliwiających takie zajęcie seniorom. Po zakończeniu zajęć warsztatowych mieliśmy okazję zwiedzić campus uniwersytecki służący 30-tysięcznej rzeszy studiującej młodzieży.

Zakończenie Konferencji odbyło się w zabytkowym pałacu w Loch Lomond Ross Priory należącym obecnie do University of Strathclyde.